Velkommen til dit centralbibliotek

Aalborg Bibliotekerne er centralbibliotek for de kommunale biblioteker i Region Nordjylland. 
I dialog med Jer vil vi yde service, sparring, kompetenceudvikling og inspiration til biblioteksudviklingen i Nordjylland.
De overordnede mål med centralbiblioteksvirksomheden kan læses i Aalborg Bibliotekernes kontrakt med Styrelsen for Bibliotek og Medier og i den handleplan, som vi arbejder med i 2016.

Et af de vigtige fokusområder i 2016 er kompetenceudvikling.
Alle kurser slås op på centralbibliotek.dk, men derudover kan kurser og konsulenthjælp rekvireres som beskrevet i pjecen.
Der er udarbejdet en fælles kompetenceudviklingsplan, som alle bibliotekschefer i Nordjylland har givet håndslag på.
Helt konkret er der afsat en fælles kompetenceudviklingspulje, som alle biblioteker bidrager økonomisk til.
Vi samarbejder om udmøntningen af handlingsplanen og den øvrige kompetenceudvikling gennem Det regionale Kompetencenetværk

Aalborg Bibliotekerne hilser alle henvendelser fra bibliotekerne i Nordjylland velkomne, uanset om det drejer sig om daglige problemstillinger og praktiske løsninger eller det er omkring start af nye projekter.
Det er i mødet og dialogen vi skaber forbedringer og nye tiltag.
For at finde frem til den rette medarbejder kan I her se personalelisten.

Biblioteket udarbejder i samarbejde med det politiske niveau visioner og strategiske mål for biblioteksvirksomheden i Aalborg Kommune.
Bibliotekets organisationsplan kan du se her.

CB-service. Her finder du nyttige informationer om materialeforsyningen mm.
Få overblik over serviceydelser i forhold til overbygningsfunktionen.
Mangler du noget eller har du spørgsmål og kan du ikke finde en kontaktperson er du meget velkommen til at sende en mail.

Kirsten Boelt
Mediechef
Aalborg Bibliotekerne
Tlf.: 99 31 44 25

kirsten.boelt@aalborg.dk

Biblioteker i Centralbiblioteksområdet

Brønderslev bibliotek
Bente Kristoffersen

Frederikshavn Kommunes biblioteker
Anette Ravnholt

Hjørring Bibliotek
Benthe Hansen

Jammerbugt Bibliotekerne
Susanne Hjorth Hansen

Læsø Bibliotek 
Bjarke Markussen

Mariagerfjord Bibliotekerne
Hans Ulrich Hansen

Morsø Folkebibliotek
Ilse Klink Jacobsen

Rebild Kommunes Biblioteker
Lone Skov Sørensen

Thisted Bibliotek
Vibeke Loose

Vesthimmerlands Biblioteker

Bo Jacobsen

Aalborg Bibliotekerne
Bodil Have


Mailingliste til bibliotekslederne

Mailingliste til biblioteker

Nyheder


27. januar 2016

…og for at nå dertil, måtte vi forlade biblioteksverdenen.

18. januar 2016

Skal dit bibliotek være med i den nye store fælles nationale temakampagne – ”Kvinde”, som kommer til at køre i uge 19-20? 

Nyhedsbrev fra centralbiblioteket - Region Nordjylland 2015
8. december 2015

Læs om regionens ansøgninger til forskellige udviklingspuljer og Ordkrag 2016

Kommende arrangementer


Aalborg, 10. februar 2016

Med digitale artikler er det slut med halv-gammel information og lange ventetider på den nyeste og aktuelle inspiration og viden. 
Digitale artikler giver adgang til alt fra hverdagsemner til specialiseret viden.

Fredericia, 10. februar 2016

Skal dit biblioteket være med til at køre den fælles nationale tema-kampagne, ”Kvinde” sammen med biblioteker, netmedier, DR, og Women Deliver i uge 19-20?

Roskilde, 11. februar 2016

Hvordan agerer de større børn i den digitale verden?
Og hvordan er deres opfattelse af den fysiske versus digitale virkelighed?
Børns medievaner og kultur i den digitale virkelighed har været med til at skabe fundamentet

Grupper


Temasamarbejde på de danske biblioteker er et samarbejde omkring formidling af forskellige temaer, et samarbejde mellem alle de bbiblioteker, i Danmark, som har lyst til at være med.

Find en kollega i regionen der arbejder med børnebiblioteksarbejde

Børnebiblioteksansvarlige i Region Nordjylland

Det hemmelige bibliotek er et spil, som skal bruges under biblioteksintroduktioner. Formålet med spillet er, at gøre introduktionen til en legende oplevelse, hvor man ikke bare skal sidde og lytte og lære.