Velkommen til dit centralbibliotek

Aalborg Bibliotekerne er centralbibliotek for de kommunale biblioteker i Region Nordjylland.
 
I dialog med Jer vil vi yde service, sparring, kompetenceudvikling og inspiration til biblioteksudviklingen i Nordjylland.
De overordnede mål med centralbiblioteksvirksomheden kan læses i Aalborg Bibliotekernes kontrakt med Styrelsen for Bibliotek og Medier og i den handleplan, som vi arbejder med i 2015.

Et af de vigtige fokusområder i 2015 er kompetenceudvikling.

Alle kurser slås op på centralbibliotek.dk, men derudover kan kurser og konsulenthjælp rekvireres som beskrevet i pjecen.


Der er udarbejdet en fælles kompetenceudviklingsplan, som alle bibliotekschefer i Nordjylland har givet håndslag på.
Helt konkret er der afsat en fælles kompetenceudviklingspulje, som alle biblioteker bidrager økonomisk til.

Vi samarbejder om udmøntningen af handlingsplanen og den øvrige kompetenceudvikling gennem Det regionale Kompetencenetværk

Aalborg Bibliotekerne hilser alle henvendelser fra bibliotekerne i Nordjylland velkomne, uanset om det drejer sig om daglige problemstillinger og praktiske løsninger eller det er omkring start af nye projekter.
Det er i mødet og dialogen vi skaber forbedringer og nye tiltag.
For at finde frem til den rette medarbejder kan I her se personalelisten.

Biblioteket udarbejder i samarbejde med det politiske niveau visioner og strategiske mål for biblioteksvirksomheden i Aalborg Kommune.
Bibliotekets organisationsplan kan du se her.

CB-service. Her finder du nyttige informationer om materialeforsyningen mm.
Få overblik over serviceydelser i forhold til overbygningsfunktionen.
Mangler du noget eller har du spørgsmål og kan du ikke finde en kontaktperson er du meget velkommen til at sende en mail.

Kirsten Boelt
Mediechef
Aalborg Bibliotekerne
Tlf.: 99 31 44 25

kirsten.boelt@aalborg.dk

Biblioteker i Centralbiblioteksområdet

Brønderslev bibliotek
Bente Kristoffersen

Frederikshavn Kommunes biblioteker
Anette Ravnholt

Hjørring Bibliotek
Benthe Hansen

Jammerbugt Bibliotekerne
Susanne Hjorth Hansen

Læsø Bibliotek 
Bjarke Markussen

Mariagerfjord Bibliotekerne
Hans Ulrich Hansen

Morsø Folkebibliotek
Ilse Klink Jacobsen

Rebild Kommunes Biblioteker
Lone Skov Sørensen

Thisted Bibliotek
Vibeke Loose

Vesthimmerlands Biblioteker

Bo Jacobsen

Aalborg Bibliotekerne
Bodil Have


Mailingliste til bibliotekslederne

Mailingliste til biblioteker

Nyheder

Nyhedsbrev fra centralbiblioteket - Region Nordjylland 2015
22. oktober 2015

Læst om Kulturmødet på Mors, Lær Amok, Kulturstyrelsens årsmøde og benchmarkundersøgelsen 2016 m.m.

8. oktober 2015

Det sidste år har Københavns Hovedbibliotek samarbejdet med Menneskebiblioteket med stor succes, og de har høstet rigtig mange erfaringer indenfor borgerinddragelse, frivillighed, partnerskab, brug af biblioteksområdet og ikke mindst i selve 

24. september 2015

Fra på fredag d. 25. september kan Gentofte Hovedbibliotek præsentere den unikke udstilling Doktor Proktors sensasjonelle samling av Dyr Du Skulle Ønske Ikke Fantes.

Kommende arrangementer

Vejle, 30. november 2015

Kurset tager udgangspunkt i Brønd 3 med fokus på nogle af de elementer, der er nye, men også med mere generel orientering om formater, visning mm. Desuden vil der bl.a.

Vejle, 7. december 2015

Fra 1. januar 2016 tilbyder centralbibliotekerne at indkøbe udenlandsk litteratur til landets folkebiblioteker.

Aarhus C, 8. december 2015

Du kommer som almindelig biblioteksansat - og går herfra som
biblioteksdesigner!

Dette er din mulighed for at komme helt tæt på IDEOs design thinking-metoder.

Grupper

Find en kollega i regionen der arbejder med børnebiblioteksarbejde

Børnebiblioteksansvarlige i Region Nordjylland

Det hemmelige bibliotek er et spil, som skal bruges under biblioteksintroduktioner. Formålet med spillet er, at gøre introduktionen til en legende oplevelse, hvor man ikke bare skal sidde og lytte og lære.

Denne gruppe fungerer som et forum, hvor man kan videndele, diskutere og dele erfaringer og idéer i forhold til bibliotekernes indsats overfor nye flygtninge i kommunerne.

For eksempel kunne spørgsmål som disse tages op: