Velkommen til dit centralbibliotek

Aalborg Bibliotekerne er centralbibliotek for de kommunale biblioteker i Region Nordjylland. 
I dialog med Jer vil vi yde service, sparring, kompetenceudvikling og inspiration til biblioteksudviklingen i Nordjylland.
De overordnede mål med centralbiblioteksvirksomheden kan læses i Aalborg Bibliotekernes kontrakt med Styrelsen for Bibliotek og Medier og i den handleplan, som vi arbejder med i 2016.

Et af de vigtige fokusområder i 2016 er kompetenceudvikling.
Alle kurser slås op på centralbibliotek.dk, men derudover kan kurser og konsulenthjælp rekvireres som beskrevet i pjecen.
Der er udarbejdet en fælles kompetenceudviklingsplan, som alle bibliotekschefer i Nordjylland har givet håndslag på.
Helt konkret er der afsat en fælles kompetenceudviklingspulje, som alle biblioteker bidrager økonomisk til.
Vi samarbejder om udmøntningen af handlingsplanen og den øvrige kompetenceudvikling gennem Det regionale Kompetencenetværk

Aalborg Bibliotekerne hilser alle henvendelser fra bibliotekerne i Nordjylland velkomne, uanset om det drejer sig om daglige problemstillinger og praktiske løsninger eller det er omkring start af nye projekter.
Det er i mødet og dialogen vi skaber forbedringer og nye tiltag.
For at finde frem til den rette medarbejder kan I her se personalelisten.

Biblioteket udarbejder i samarbejde med det politiske niveau visioner og strategiske mål for biblioteksvirksomheden i Aalborg Kommune.
Bibliotekets organisationsplan kan du se her.

CB-service. Her finder du nyttige informationer om materialeforsyningen mm.
Få overblik over serviceydelser i forhold til overbygningsfunktionen.
Mangler du noget eller har du spørgsmål og kan du ikke finde en kontaktperson er du meget velkommen til at sende en mail.

Kirsten Boelt
Mediechef
Aalborg Bibliotekerne
Tlf.: 99 31 44 25

kirsten.boelt@aalborg.dk

Biblioteker i Centralbiblioteksområdet

Brønderslev bibliotek
Bente Kristoffersen

Frederikshavn Kommunes biblioteker
Anette Ravnholt

Hjørring Bibliotek
Benthe Hansen

Jammerbugt Bibliotekerne
Susanne Hjorth Hansen

Læsø Bibliotek 
Bjarke Markussen

Mariagerfjord Bibliotekerne
Tine Tougaard

Morsø Folkebibliotek
Ilse Klink Jacobsen

Rebild Kommunes Biblioteker
Lone Skov Sørensen

Thisted Bibliotek
Vibeke Loose

Vesthimmerlands Biblioteker

Bo Jacobsen

Aalborg Bibliotekerne
Kirsten Boelt


Mailingliste til bibliotekslederne

Mailingliste til biblioteker

Nyheder


3. maj 2016

LFF afholder sommerseminar på Gentofte Hovedbibliotek 2. Juni 2016 under overskriften:

Troublesome Pictures - Representing the Colonial Past

Seminaret foregår i år på engelsk:

26. april 2016

Slots- og Kulturstyrelsen har givet tilskud til, at den landsdækkende læsequiz Smart Parat Svar kan gennemføres igen i 2016/17 – og I kan nu tilmelde jeres bibliotek!

Roskilde Centralbibliotek Poesimaskinen
18. april 2016

Roskilde Centralbibliotek udlåner fem interaktive litteraturinstallationer til landets folkebiblioteker. Giv brugerne mulighed for at lege med litterære apps og skabe digte på Poesimaskinen.  

Kommende arrangementer


Odense kurser
Odense, 9. maj 2016

Kan de danske folkebiblioteker forøge antallet af litterære formidlingstiltag ved at indgå i private partnerskaber?

Vejle, 11. maj 2016

Aldrig tidligere har der været så stor fokus på børns sprog og læsning som i disse år.

Aalborg, 12. maj 2016

Kurset tager udgangspunkt i bibliotekernes udfordringer med betjening af gymnasieelever i forhold til de store opgaver i gymnasiet.

Grupper


Centralbibliotekerne er i gang med at udvikle et digitalt værktøj, der skal understøtte folkeskoleelevers arbejde med informationssøgning og kildekritik. SøgSmart har adressen www.søgsmart.dk 

Print et digt på biblioteket og leg med litteratur på iPads. Roskilde Centralbibliotek udlåner fem nye interaktive litteraturinstallationer til landets folkebiblioteker.