Gentofte Bibliotekerne er centralbibliotek for Region Hovedstaden minus Bornholm Kommune (der hører under Roskilde). I alt tæller centralbiblioteksområdet 28 kommunale biblioteksvæsener. Gentofte Centralbibliotek understøtter disse folkebiblioteker ved at udlåne eller fremskaffe bøger og andet biblioteksmateriale, som de pågældende folkebiblioteker ikke selv ejer, samt ved at yde relevant konsulentbistand og kompetenceudvikling.

Centralbibliotekets Ledelse varetages af følgende personer:

Lone Gladbo, Kulturdirektør
Pia Hansen, Bibliotekschef
Thomas Angermann, Vicebibliotekschef

Herunder lidt praktisk information. Se desuden menuen i venstre side for yderligere information om vores aktiviteter og virksomhed.

Fax: 39 98 58 25
Gironummer: 883-2285
Bank reg. nr. 3100 konto nr. 4201937930
EAN nummer: 579 800 861 4897 (materialeindkøb)
EAN nummer: 579 800 861 4903 (alt andet end materialeindkøb)
 

Læs Gentofte Centralbiblioteks fagblad for bibliotekerne i Region Hovedstaden her
 

Gentofte Centralbibliotek

Ahlmanns Allé 6
2900 Hellerup,

Telefon: 

3998 5800

EAN: 

5798008614903

CVR: 

19 438 414

Biblioteksnummer: 

715700

Website: 

http://www.genbib.dk

E-mail: 

bibliotek@gentofte.dk

Nyheder

12. maj 2015

LFF afholder sommerseminar på Gentofte Hovedbibliotek 15. juni 2015 under overskriften:

Selfie – snapshot – snapchat
Fotografiet mellem selviscenesættelse, kommunikation og historie
#lff_selfie

11. maj 2015

Deltag i en konference, der sætter fokus på, hvordan biblioteket strategisk sætter 
sine ressourcer i spil i tværkommunale sammenhænge.

27. april 2015

Kulturstyrelsen har givet tilskud til, at den landsdækkende læsequiz Smart Parat Svar kan gennemføres igen i 2015/16 – og I kan nu tilmelde jeres bibliotek! I 2014/15 deltog 71 kommuner og 435 klasser.

Kommende arrangementer

Roskilde, 13. maj 2015

Kom i gang med kvalitative metoder i din egen praksis - Flyttes til september

Vil du gerne have en dybere forståelse af dine brugere? Har du brug for noget andet end tal og statistik?

Herning, 28. maj 2015

Hvis du er er en af de mange der har gennemført en ICDP uddannelse kan du måske have brug for at få vitaliseret principperne i ICDP - da det relationelle værtskab er aktuelt.

Odense, 29. maj 2015

Hvordan digital læsning kan styrke læselysten!

Grupper

At arbejde med Differentieret Service betyder at se sine serviceydelser ud fra et borgerperspektiv eller rettere forskellige borgerperspektiver.

Forum til deltagerne i forårets FUF om Skole- og bibliotekssamarbejde