Gentofte Bibliotekerne er centralbibliotek for Region Hovedstaden minus Bornholm Kommune (der hører under Roskilde). I alt tæller centralbiblioteksområdet 28 kommunale biblioteksvæsener. Gentofte Centralbibliotek understøtter disse folkebiblioteker ved at udlåne eller fremskaffe bøger og andet biblioteksmateriale, som de pågældende folkebiblioteker ikke selv ejer, samt ved at yde relevant konsulentbistand og kompetenceudvikling.

Centralbibliotekets Ledelse varetages af følgende personer:

Lone Gladbo, Kulturdirektør
Pia Hansen, Bibliotekschef
Thomas Angermann, Vicebibliotekschef

Herunder lidt praktisk information. Se desuden menuen i venstre side for yderligere information om vores aktiviteter og virksomhed.

Fax: 39 98 58 25
Gironummer: 883-2285
Bank reg. nr. 3100 konto nr. 4201937930
EAN nummer: 579 800 861 4897 (materialeindkøb)
EAN nummer: 579 800 861 4903 (alt andet end materialeindkøb)
 

Læs Gentofte Centralbiblioteks fagblad for bibliotekerne i Region Hovedstaden her

Gentofte Centralbibliotek

Ahlmanns Allé 6
2900 Hellerup,

Telefon: 

3998 5800

EAN: 

5798008614903

CVR: 

19 438 414

Biblioteksnummer: 

715700

Website: 

http://www.genbib.dk

E-mail: 

bibliotek@gentofte.dk

Centralbibliotekets personale

Vicebibliotekschef
Udviklingskonsulent
Specialkonsulent
Udviklingskonsulent
Udviklingskonsulent
Udviklingskonsulent
CB-sekretær

Nyheder

24. juni 2015

Hvordan kan bibliotekerne bidrage mere konkret til skolereformen og børnenes læringsmål? Hvilke samarbejdsmuligheder har vi og hvilke kompetencer kan bibliotekerne lokalt bidrage med?
Spørgsmålene og mulighederne er mange!

23. juni 2015

Gentofte Centralbibliotek byder velkommen til efterårssæsonen af kurser og temadage!

19. juni 2015

Her til middag er Bibliotekernes JURAPORT flyttet ind på en ny og opdateret hjemmeside, der er kan bruges både på pc, mobil og tablets.

Kommende arrangementer

Odense C, 25. august 2015

Nu kan du tilmelde dig Det Danske Filminstituts årlige filmseminar for bibliotekarer. Seminaret foregår i Odense den 25.-26. august 2015.

Hellerup, 25. august 2015

Kurset tager udgangspunkt i Brønd 3 med fokus på nogle af de elementer, der er nye, men også med mere generel orientering om formater, visning mm. Desuden vil der bl.a. være øvelser i søgning med CQL søgesproget, som fremover bliver brugt både ved søgning via DDB-hjemmesiden og ved administrativ søgning i det nye bibliotekssystem, Cicero.

børne- og unge strategi
Hellerup, 2. september 2015

Alle børn, også dem der ellers ikke kommer på museum eller til musikundervisning, skal have mulighed for at møde kunst og kultur. Det er hovedformålet med Kulturministeriets børne- og ungestrategier: Det begynder med børn og unge. Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv fra de er helt små. 

Grupper

Her deler vi ideer og erfaringer om Fang Fortællingen - et børnebibliotekssamarbejde på tværs af kommunegrænser. Alle interesserede er velkomne til at følge gruppen. 

At arbejde med Differentieret Service betyder at se sine serviceydelser ud fra et borgerperspektiv eller rettere forskellige borgerperspektiver.