Gentofte Bibliotekerne er centralbibliotek for Region Hovedstaden minus Bornholm Kommune (der hører under Roskilde). I alt tæller centralbiblioteksområdet 28 kommunale biblioteksvæsener. Gentofte Centralbibliotek understøtter disse folkebiblioteker ved at udlåne eller fremskaffe bøger og andet biblioteksmateriale, som de pågældende folkebiblioteker ikke selv ejer, samt ved at yde relevant konsulentbistand og kompetenceudvikling.

Centralbibliotekets ledelse varetages af følgende personer:

Lone Gladbo, Kulturchef
Thomas Angermann, Leder af Gentofte Bibliotekerne
Pia Hansen, Leder af administration og indkøb
Amalie Ørum Hansen, Koordinator for centralbiblioteket

Herunder lidt praktisk information. Se desuden menuen i venstre side for yderligere information om vores aktiviteter og virksomhed.

Fax: 39 98 58 25
Gironummer: 883-2285
Bank reg. nr. 3100 konto nr. 4201937930
EAN nummer: 579 800 861 4897 (materialeindkøb)
EAN nummer: 579 800 861 4903 (alt andet end materialeindkøb)
 

Læs Gentofte Centralbiblioteks fagblad for bibliotekerne i Region Hovedstaden her

Gentofte Centralbibliotek

Ahlmanns Allé 6
2900 Hellerup,

Telefon: 

3998 5800

EAN: 

5798008614903

CVR: 

19 438 414

Biblioteksnummer: 

715700

Website: 

http://www.genbib.dk

E-mail: 

bibliotek@gentofte.dk

Centralbibliotekets personale

Koordinator for centralbiblioteket
Specialkonsulent
Udviklingskonsulent
Udviklingskonsulent
Udviklingskonsulent
CB-sekretær

Nyheder


10. februar 2016

Den. 23. maj 2016 lægger den Blå Planet rammer til en konference, hvor der sættes fokus på tværkommunal samskabelse og samarbejdsdreven innovation.

27. januar 2016

…og for at nå dertil, måtte vi forlade biblioteksverdenen.

18. januar 2016

Skal dit bibliotek være med i den nye store fælles nationale temakampagne – ”Kvinde”, som kommer til at køre i uge 19-20? 

Kommende arrangementer


Hellerup, 11. februar 2016

Den lokale kulturarv spiller en stadig mere væsentlig rolle, når der tales kommunal identitet og tilhørsforhold. Desuden er der i høj grad en bevægelse – også på dette område – mod, at historien skal formidles.

Roskilde, 11. februar 2016

Hvordan agerer de større børn i den digitale verden?
Og hvordan er deres opfattelse af den fysiske versus digitale virkelighed?
Børns medievaner og kultur i den digitale virkelighed har været med til at skabe fundamentet

OC
Odense, 23. februar 2016

Bliv rustet til at hjælpe borgeren med den digitale selvbetjening. Hvad må vi og hvad må vi ikke? Hvad stiller vi op med gråzonetilfældene? Hvordan håndterer vi situationerne, hvor vi ikke må/kan hjælpe borgeren?

Grupper


Gruppe til videndeling i FBS arbejdsfællssskabet for bibliotekerne i Gentoftes centralbiblioteksområde.

Netværket henvender sig til biblioteksansatte, der arbejder med skolesamarbejde. Der tilstæbes 4 møder årligt af ca. 2,5 timers varighed, hvor temaerne aftales med deltagerne fra gang til gang.