Gentofte Bibliotekerne er centralbibliotek for Region Hovedstaden minus Bornholm Kommune (der hører under Roskilde). I alt tæller centralbiblioteksområdet 28 kommunale biblioteksvæsener. Gentofte Centralbibliotek understøtter disse folkebiblioteker ved at udlåne eller fremskaffe bøger og andet biblioteksmateriale, som de pågældende folkebiblioteker ikke selv ejer, samt ved at yde relevant konsulentbistand og kompetenceudvikling.

Centralbibliotekets ledelse varetages af følgende personer:

Lone Gladbo, Kulturchef
Thomas Angermann, Leder af Gentofte Bibliotekerne
Pia Hansen, Leder af administration og indkøb
Amalie Ørum Hansen, Koordinator for centralbiblioteket

Herunder lidt praktisk information. Se desuden menuen i venstre side for yderligere information om vores aktiviteter og virksomhed.

Fax: 39 98 58 25
Gironummer: 883-2285
Bank reg. nr. 3100 konto nr. 4201937930
EAN nummer: 579 800 861 4897 (materialeindkøb)
EAN nummer: 579 800 861 4903 (alt andet end materialeindkøb)
 

Læs Gentofte Centralbiblioteks fagblad for bibliotekerne i Region Hovedstaden her

Gentofte Bibliotekerne

Ahlmanns Allé 6
2900 Hellerup,

Telefon: 

3998 5800

EAN: 

5798008614903

CVR: 

19 438 414

Biblioteksnummer: 

715700

Website: 

http://www.genbib.dk

E-mail: 

bibliotek@gentofte.dk

Centralbibliotekets personale

Koordinator for centralbiblioteket
Specialkonsulent
Udviklingskonsulent
Udviklingskonsulent
Udviklingskonsulent
CB-sekretær

Nyheder


26. april 2016

Slots- og Kulturstyrelsen har givet tilskud til, at den landsdækkende læsequiz Smart Parat Svar kan gennemføres igen i 2016/17 – og I kan nu tilmelde jeres bibliotek!

Roskilde Centralbibliotek Poesimaskinen
18. april 2016

Roskilde Centralbibliotek udlåner fem interaktive litteraturinstallationer til landets folkebiblioteker. Giv brugerne mulighed for at lege med litterære apps og skabe digte på Poesimaskinen.  

6. april 2016

Den årlige Halmstadkonferansen bli arrangert i Bergen 12. -14. juni

Kommende arrangementer


Roskilde, 3. maj 2016

PREZI BASIC er et kursus for dig, der er vant til at formidle via oplæg, undervisning, processer eller præsentationer. Du har en funktion, hvor det at formidle er en vigtig del af dit arbejde.

Odense kurser
Odense, 9. maj 2016

Kan de danske folkebiblioteker forøge antallet af litterære formidlingstiltag ved at indgå i private partnerskaber?

Hellerup, 10. maj 2016

På dette dialogmøde kan du møde Gentofte Centralbiblioteks indkøbsafdeling. Formålet med dagen er at præsentere centralbibliotekets indkøbsgruppe gennem oplæg og på baggrund af dette gå i dialog med dagens deltagere.

Grupper


Vil I igang med en bogklub for børn på jeres bibliotek?
Vi sparrer gerne med jer, så I kan få jeres klub på benene.

Gentofte Centralbibliotek tilbyder også læsekredssæt til børn og unge i regionen.

Bibliotekerne er generelt rigtig gode til at møde behovet hos de brugere, som ofte kommer på biblioteket, og vi derfor kender godt. Men hvem er det, bibliotekerne burde være noget for, som vi i øjeblikket ikke har kontakt med?

Centralbibliotekerne er i gang med at udvikle et digitalt værktøj, der skal understøtte folkeskoleelevers arbejde med informationssøgning og kildekritik. SøgSmart har adressen www.søgsmart.dk