Gentofte Bibliotekerne er centralbibliotek for Region Hovedstaden minus Bornholm Kommune (der hører under Roskilde). I alt tæller centralbiblioteksområdet 28 kommunale biblioteksvæsener. Gentofte Centralbibliotek understøtter disse folkebiblioteker ved at udlåne eller fremskaffe bøger og andet biblioteksmateriale, som de pågældende folkebiblioteker ikke selv ejer, samt ved at yde relevant konsulentbistand og kompetenceudvikling.

Centralbibliotekets Ledelse varetages af følgende personer:

Lone Gladbo, Kulturdirektør
Pia Hansen, Bibliotekschef
Thomas Angermann, Vicebibliotekschef

Herunder lidt praktisk information. Se desuden menuen i venstre side for yderligere information om vores aktiviteter og virksomhed.

Fax: 39 98 58 25
Gironummer: 883-2285
Bank reg. nr. 3100 konto nr. 4201937930
EAN nummer: 579 800 861 4897 (materialeindkøb)
EAN nummer: 579 800 861 4903 (alt andet end materialeindkøb)
 

Læs Gentofte Centralbiblioteks fagblad for bibliotekerne i Region Hovedstaden her
 

Gentofte Centralbibliotek

Ahlmanns Allé 6
2900 Hellerup,

Telefon: 

3998 5800

EAN: 

5798008614903

CVR: 

19 438 414

Biblioteksnummer: 

715700

Website: 

http://www.genbib.dk

E-mail: 

bibliotek@gentofte.dk

Nyheder

27. april 2015

Kulturstyrelsen har givet tilskud til, at den landsdækkende læsequiz Smart Parat Svar kan gennemføres igen i 2015/16 – og I kan nu tilmelde jeres bibliotek! I 2014/15 deltog 71 kommuner og 435 klasser.

21. april 2015

Gentofte Centralbibliotek inviterer til temadag om skole- og bibliotekssamarbejder d. 30. april.

Dagen vil byde på inspirationsoplæg fra både lærere og bibliotekarer og kommer bl.a. omkring disse programpunkter:

8. april 2015

Centralbibliotekernes hjemmeside – centralbibliotek.dk – er blevet relanceret med et nyt design og nye funktioner. I første omgang har prioriteringen været så vidt muligt at få overført data fra det gamle site til det nye. Tilmeldinger til f.eks.

Kommende arrangementer

Herning, 29. april 2015

Et heldagsseminar, der gør dig endnu bedre til at producere og håndtere indhold på bibliotekets digitale og sociale kanaler.

Du lærer at:

Hellerup, 30. april 2015

Udvikling af et tættere samarbejde mellem skoler og biblioteker er et fokusområde for de fleste biblioteker som følge af implementeringen af folkeskolereformen. Mange biblioteker er i gang med at gentænke skolesamarbejdet og byde ind med nye aktiviteter i et tættere samarbejde med medarbejdere på skolerne.

Roskilde, 4. maj 2015

Som fortsættelse af de videregående kurser vi afholder, inviterer vi en formiddag i godbidder eller specialiteter. 

Kom med eksempler på de ting I arbejder med og som I vil have andres bud på, ting I synes kan registreres på flere måder eller som i synes er sjove, særlige, svære… 

  • periodika 
  • net publikationer  
  • sammensatte materialer

Osv.… 

- og i øvrigt emner ønsket af deltagere. 

Kursuselementer:

Veksling mellem gennemgang og diskussion.

 

 

Grupper

Forum til deltagerne i forårets FUF om Skole- og bibliotekssamarbejde

Gruppe for Centralbibliotekernes børne- og ungetovholdernetværk for nationale samarbejder.

Alle med interesse for børnebiblioteksområdet er velkomne til at tilmelde sig gruppen og holde sig orienteret.