Herning Bibliotekerne er Centralbibliotek for folkebibliotekerne i Region Midtjylland.
På Centralbibliotek.dk kan man se kurser, nyheder og grupper. 

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2010-2013 er forlænget til og med 2015 (se vedhæftet fil).

Læs Tillægsaftale til Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2010-2013

Regionale strategiske indsatsområder 2015 og 2016 (Se vedhæftet filer)

Blogs

Bloggen Licenser i Midten http://licenserimidten.blogspot.com/

Bloggen er regionens debat- og informationsforum for licenser.

 

Nyheder


10. februar 2016

Den. 23. maj 2016 lægger den Blå Planet rammer til en konference, hvor der sættes fokus på tværkommunal samskabelse og samarbejdsdreven innovation.

27. januar 2016

…og for at nå dertil, måtte vi forlade biblioteksverdenen.

18. januar 2016

Skal dit bibliotek være med i den nye store fælles nationale temakampagne – ”Kvinde”, som kommer til at køre i uge 19-20? 

Kommende arrangementer


OC
Odense, 23. februar 2016

Bliv rustet til at hjælpe borgeren med den digitale selvbetjening. Hvad må vi og hvad må vi ikke? Hvad stiller vi op med gråzonetilfældene? Hvordan håndterer vi situationerne, hvor vi ikke må/kan hjælpe borgeren?

Horsens, 25. februar 2016

Projekt ”Læsning giver livsglæde”er gennemført i et tværgående samarbejde i Horsens mellem biblioteket, Sund By, Bo Trivsel, Produktionsskolen, Aktiviteten og frivillige og er støttet af Kulturstyrelsen

Grupper


Temasamarbejde på de danske biblioteker er et samarbejde omkring formidling af forskellige temaer, et samarbejde mellem alle de bbiblioteker, i Danmark, som har lyst til at være med.

Denne gruppe relaterer sig til samarbejdet mellem folke- og skolebiblioteker. Her lægges dokumenter fra undervisningsforløbet Bliv en stærk samarbejdspartner for folkeskolen ind og der kan udveksles erfaringer og diskussioner.

Det hemmelige bibliotek er et spil, som skal bruges under biblioteksintroduktioner. Formålet med spillet er, at gøre introduktionen til en legende oplevelse, hvor man ikke bare skal sidde og lytte og lære.