Nyheder


Vinterbogen og Sommerbogen føres videre i regi af Centralbibliotekerne
25. november 2019

Kære alle

Som for nyligt meldt ud hér på Centralbibliotek.dk, så overtager CB’erne opgaven med at videreføre de to ”gamle” Biblokampagner ”Vinterbogen” og ”Sommerbogen”.

Vinterbogen og Sommerbogen føres videre i regi af Centralbibliotekerne
19. november 2019

DBB’s Koordinationsgruppe besluttede tidligere på året at stoppe støtten til det nationale børnesite Biblo, der derfor lukker med udgangen af året.

18. november 2019

I løbet af 2019 er Bibliotekernes Sprogspor nået ud til bibliotekerne i hele 46 kommuner, som har valgt at deltage med enten Sprogfitness eller Sprogstart og dermed også få adgang til vores fælles hjemmeside og nyhedsbrev.

Nyeste kompetenceudviklingstilbud


København SV, 27. januar 2020

Formålet med dagen er at lære nye greb og øvelser, som kan frisætte det - ofte ubrugte- kreative potentiale, der findes i mange samarbejder, teams og organisationer. Metoden Liberating Structures er en let tilgængelig metode med klare og enkelte faciliteringsværktøjer med en stor og tydelig effekt. 

Herning, 17. januar 2020

Den 1. marts 2020 er der frist for indsendelse af ansøgninger til Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje.

Hellerup, 10. juni 2020

Tiden, hvor personalet regerede som enevældige skrankepaver på bibliotekets betjeningspunkter, har længe været forbi.