Nyheder


14. november 2018

Læs centralbibliotekernes første nationale nyhedsbrev. I nyhedsbrevet vil vi fortælle om vores arbejdsområde og samarbejde på tværs af de seks CB-regioner. Hvis du er interesseret i et aktuelt og samlet overblik over centralbibliotekets indsatser og projekter - og i at følge biblioteksudviklingen fra et nationalt perspektiv - er nyhedsbrevet et godt sted at holde sig orienteret. 

24. oktober 2018

Kære alle

I får lige en opdatering fra styre- og referencegruppen vedr. analyseprojektet "Undersøgelse af muligheder for en digital musikformidlingstjeneste i bibliotekerne".

20. september 2018

Centralbibliotekerne tilbyder lige nu et todages kursusforløb, der tager afsæt i konklusionerne fra undersøgelsen ”Børns læsevaner 2017 – overblik og indblik” og har fokus på at udvikle konkrete aktiviteter, der kan styrke læselysten hos børn i al

Nyeste kompetenceudviklingstilbud


Roskilde CB Netværk for børn
Roskilde, 11. december 2018

Netværksmøde for børnebiblioteker med fokus på:

Rundvisning i Roskildes nye børnekulturhus

Sprogsporet – ny national indsats for de yngste børn

Verdensbiblioteket.dk
4. december 2018

Kom med på en virtuel rundtur på Verdensbiblioteket

Den virtuelle rundtur afholdes som webinar og vil give en gennemgang af:

Vejle, 27. november 2018

Dagsorden til årets sidste CB ledermøde:

 

Kaffe fra kl. 09.00

09.30-10.00: Digital transformation – indsatsområde og organisationsforløb
ved Lilli Mortensen, Vejle Bibliotekerne