Best practice workshopdag – Succesfulde arrangementer

Mandag, 5. marts 2018 - 9:00
Herning

Bibliotekerne er blevet kulturelle samlingspunkter med mange årlige arrangementer og events for både børn, unge, voksne og ældre. Herning Bibliotekerne arrangerer nu en best practice workshopdag for alle biblioteksansatte, der arbejder med arrangementer.

De erfaringer, de enkelte biblioteker løbende gør sig ift. arbejdet med at udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere arrangementer, kan andre biblioteker drage stor nytte af. Målet med dagen er derfor at skabe et rum for videndeling og refleksion, hvor vi kan lære af hinandens best practice på arrangementsområdet.

Dagen byder bl.a. på 4 korte inspirationsoplæg fra forskellige biblioteker, der vil give konkrete eksempler på deres metoder/greb til at skabe succesfulde arrangementer.

Der vil desuden være fokus på udveksling af erfaringer deltagerne indbyrdes, og alle deltagere forventes derfor at forberede et konkret best practice eksempel fra deres arbejde med arrangementer. Eksemplet kan omhandle jeres måde at udvikle, planlægge eller gennemføre arrangementer. Se de temaer vi konkret arbejder med herunder. Se vedhæftede forberedelsesopgave.

I de 4 ínspirationsoplæg og i de efterfølgende workshops arbejdes der med følgende temaer:

Tema # 1:         ’Grib tendensen’: Best practice ift. at sikre aktualitet i arrangementsudbuddet.

Tema # 2:        Samarbejde med lokale aktører: Best practice ift. partnerskaber, samskabelse og andre samarbejdsmodeller.
Tema # 3:        Markedsføring: Best practice ift. metoder/greb til at skabe publikumssucceser.
Tema # 4:        Det gode værtskab: Best practice ift. at give gode oplevelser og fantastisk service ved arrangementer.
Tema # 5:        Frivillige som værdifuld ressource: Best practice ift. organisering og brug af frivillige til at løfte arrangementer.

Tema # 6:     Sammenhængskraft mellem arrangement og bibliotekets øvrige ’virksomhed’: Best practice ift. at sætte fokus på arrangementet, fx gennem eksponeringer, artikler, appetitvækkere m. m.     
Tema # 7:      Inspirationskilder til ’det gode arrangement´: Best practice ift. at finde inspiration, ’tænde radaren’ og udvælge tilbud.
Tema # 8:        Hvordan lærer vi af vores succeser og fejl: Best practice ift. at evaluere og lære af arrangementerne.

Herning Bibliotekernes udviklings- og proceskonsulent Eva Mørup Mikkelsen vil sætte rammerne for jeres erfaringsudveksling inden for de udvalgte temaer.

Program for dagen:

09.00 – 09.15:                   Morgenkaffe i lokalet.

09.15 – 10.00:                   Velkomst, program og tjek ind.

10.00 – 11.00:                    4 X 15 min. inspirationsoplæg fra forskellige biblioteker, der hver især har haft succes med deres arrangementer ved at benytte særlige metoder/greb. 

Tema # 1: Grib tendensen: At sikre aktualitet i arrangementstilbuddet gennem debatkonceptet ”KAMP” ved Ane Righoldt, Bibliotekar på Aalborg Bibliotekerne.

Tema # 2: At arbejde strategisk og professionelt med partnerskaber i udvikling og afvikling af arrangementer. Inspirationsoplæg ved Lisbeth Overgaard, Leder af Borgerdialog, partnerskab og kommunikation, Aarhus Bibliotekerne.

Tema # 3: Fra Snap til flyer: Unik og målrettet markedsføring af det enkelte arrangement. Inspirationsoplæg v. Trine Petersen, Leder af Pr og kommunikation på Holstebro Bibliotek.  

Tema # 4: Det gode værtsskab og dets betydning for brugernes oplevelse.  Inspirationsoplæg ved Dorte Grout, områdeplanlægger i Event på Herning Bibliotekerne.    

11.00 – 11.15                    Pause.

11.15 – 12.00                    Workshop del 1 – Best practice på arrangementer. Målet med workshoppen er at udlede en række generelle greb ift. de 4 temaer. Udgangspunktet er dels de 4 cases fra inspirationsoplæggene og dels de øvrige deltageres erfaringer på området.
12.00 – 12.15                    Opsamling på workshop del 1.

12.15 – 13.00                    Frokost.

13.00 – 13.45                    Workshop del 2 – I denne del tager vi afsæt i de eksempler, I alle har forberedt til dagen.

13.45 – 14.00                    Kaffepause. 

14.00 – 14.30                    Opsamling på workshop del 2.

14.30-15.00                       Afslutning og drøftelse af interesse for netværksdannelse, ERFA-gruppe eller lignende og ’tjek ud’.          

 

Ingen har postet indhold endnu.

Målgruppe

Biblioteksansatte der arbejder med arrangementer.

Det praktiske

Afholdes

Mandag, 5. marts 2018 - 9:00 - 15:00

Adresse

Herning Bibliotek
Østergade 8
7400 Herning,
Danmark

Bemærkninger

Det er gratis at deltage i selve workshoppen, men det koster 250 kr. til forplejning.

Tilmelding

Pris

250,00 kr.

Tilmeldingsfrist

Mandag, 19. februar 2018 - 12:00

Deltagere

I alt 50 deltagere

Herning Bibliotekerne
Aarhus Kommunes Biblioteker
Aarhus Kommunes Biblioteker
ITK Media
Assens Bibliotekerne
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Odder Bibliotek
Odder Bibliotek
Ikast-Brande Bibliotek
Aalborg Bibliotekerne
Holstebro Bibliotek
Vesthimmerlands Biblioteker
Vesthimmerlands Biblioteker
Vesthimmerlands Biblioteker
Herning Bibliotekerne
Aalborg Bibliotekerne
Struer Bibliotek
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne
Jammerbugt Bibliotekerne
Frederikshavn Kommunes Biblioteker
Herning Bibliotekerne
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne
Jammerbugt Bibliotekerne
Jammerbugt Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne