Biblioteksledermøde den 3. marts Tema: DBC og Bibliotekerne

Fredag, 3. marts 2017 - 9:00
Gilleleje

Deltagere:
Albertslund: Niels Dejgaard
Allerød: Annette W. Godt
Ballerup: Maria Nielsen Westbrook
Dragør: Henriette Ritz Kylmann
Egedal: Bente Stonor Nielsen
Fredensborg: Stine Holmstrøm Have
Frederiksberg: Tina Pihl
Frederikssund: Kirstine Lundsgaard
Furesø: Mette Jonstrup
Gentofte: Lone Gladbo, Thomas Angermann og Stig Grøntved Larsen
Glostrup: Frank Nørregaard
Gribskov: Vibeke Steen
Herlev: Linda Klingenberg
Hillerød: Sys Sigurd
Hvidovre: Rebekka Kinimond Carlson
Hørsholm: Marianne Wulff
Ishøj: Heidi Knudsen Rostholm og Marie Herborn
København: Sanne Caft og Finn Petersen
Rødovre: Lone Terpgård-Jensen
Tårnby: Henrik Wendt

Punkt 1: DBC's aktuelle situation
v/ administrerende direktør Heddi Mortensen, DBC
Heddi Mortensen gennemgik DBCs aktuelle strategiske situation og de forskellige udviklingsveje, der ligger i fremtiden.

Se Heddi og Finns oplæg her.

Punkt 2: DBC's økonomi
v/ direktør for HR og økonomi, Finn Andersen, DBC
Finn Andersen gennemgik de økonomiske nøgletal for DBC.

Se Heddi og Finns oplæg her.

Punkt 3: ”Forandring i fællesskab" - overordnet gennemgang af strategi og model for samarbejde
v/ direktør for Strategi og Innovation Bo Weymann, DBC og sekretariatschef Glenn Leervad-Bjørn, DDB
Bo Weymann og Glenn Leervad-Bjørn gennemgik de strategiske perspektiver og planerne for et tættere samarbejde mellem DBC og DDB. Der blev efterfølgende lagt op til en drøftelse med bibliotekslederne.

Se Bos oplæg om forandring i fællesskab her.
Se Bo og Glenns oplæg her og her.

Punkt 4: Informationsadfærd 2020 - tættere på de digitale brugere
Gennemgang v/ forretningsudvikler Christian Ertmann-Christiansen, DBC

Christian Ertmann-Christiansen hvordan DBC har arbejdet på at kortlægge brugernes informations- og kulturforbrug med henblik på at udvikle service målrettet borgernes behov.

Se Christians oplæg her.

Punkt 5: Meddelelser og eventuelt

  1. Sys Sigurd foreslog en fælleshenvendelse fra regionens biblioteker vedrørende lange svartider i Cicero. Der var opbakning til en fælles henvendelse. Sys Sigurd laver et udkast og sender det rundt.
  2. Henrik Wendt orienterede om, at han sidder i styregruppen for FBS og opfordrede alle biblioteker til at henvende sig, hvis der er noget man gerne vil have taget op på et styregruppemøde.
  3. Sys Sigurd orienterede om, at biblioteksstatistikken man trækker i Cicero kan være fejlbehæftet det første år, idet overgangen fra et system til et andet kan skabe problemer.
  4. Niels Dejgaard orienterede om, at stillingen som bibliotekschef i Albertslund bliver slået op snarest og forventes besat inden sommerferien.
  5. Henrik Wendt orienterede om, at også stillingen som bibliotekschef i Tårnby er blevet slået op.
  6. Henriette Ritz Kylmann orienterede om, at stillingen som souschef i Dragør er blevet slået op med ansøgningsfrist den 13. marts.
  7. Lone Gladbo orienterede om, at Thomas Angermann bliver ny leder af Centralbiblioteket pr. 1. april 2017. I samme forbindelse takkede Lone Gladbo for godt samarbejde med regionens biblioteksledere gennem hendes tid som centralbibliotekar.

 

Punkt 6: Præsentation af Kulturhavn Gilleleje
v/ Bibliotekschef Vibeke Steen, Gribskov Kommune
Vibeke Steen fortalte om idéen med Kulturhavn Gilleleje og om hvordan projektet er blevet til i et samarbejde mellem en række offentlige, private og frivillige aktører.

En del af inventaret er blevet er blevet lavet særligt til huset af en tømrer, der har været tilknyttet projektet. Hans navn er Sebastian Kirk og han kan kontaktes på tlf. 20968939  

Ingen har postet indhold endnu.

Det praktiske

Afholdes

Fredag, 3. marts 2017 - 9:00 - 12:00

Kontaktperson

Adresse

Kulturhavn Gilleleje
Peter Fjelstrups Vej 12
3250 Gilleleje,
Danmark

Tilmelding

Tilmeldingsfrist

Fredag, 3. marts 2017 - 12:00

Deltagere

I alt 7 deltagere

Glostrup Bibliotek
Hvidovre Bibliotekerne
Rødovre Kommunebiblioteker
Tårnby Kommunebiblioteker
Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker
Rudersdal Bibliotekerne
Hørsholm Bibliotek