Biblioteksledermøde fredag den 1. februar - Tema: Litteraturens brug

Fredag, 1. februar 2019 - 9:00
København

Deltagere:
Allerød: Annette W. Godt
Ballerup: Ravinder Kaur-Pedersen
Dragør: Henriette Ritz Kylmann
Egedal: Finn Pedersen
Fredensborg: Lise Kann
Frederiksberg: Helle Jensen og Pia Harder
Frederikssund: Kirstine Lundsgaard
Furesø: Ricki Elgaard
Gentofte: Thomas Angermann, Tone Lysholm Nielsen, Jeanne Nørreskov Karup, Karen Myhre Jensen og Stig Grøntved Starck
Glostrup: Frank Nørregaard
Halsnæs: Lene Jakobsen
Herlev: Nanna Damsgaard Larsen og Louise Haslund
Hillerød: Stine Holmstrøm Have
Hvidovre: Rebekka Kinimond Carlson
Høje-Taastrup: Jens Vincents
Ishøj: Heidi Knudsen Rostholm
København: Sanne Caft
Rødovre: Lone Terpgård-Jensen
Tårnby: Bente Nielsen

Morgenbrød, te og kaffe

Når litteraturen virker
v/ Anne-Marie Mai, , professor i dansk litteratur ved Syddansk Universitet

Anne-Marie fortalte om forskningsprojektet ”Uses of literature – the social dimensions of literature”. Projektet har til formål at undersøge hvorfor og under hvilke omstændigheder vi bliver grebet og fascineret af litteratur og derudover se på, hvad litteraturen gør ved os, når vi læser.

Se Anne-Maries oplæg her.


Dialog om litteraturens brug i en bibliotekssammenhæng
v/ Anne-Marie Mai, professor i dansk litteratur ved Syddansk Universitet

Om Tingbjerg Bibliotek/kulturhus
v/ Biblioteks- og kulturhusleder Mikkel Hellden-Hegelund, Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus

Mikkel fortalte om baggrunden for byggeriet af Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus og viste efterfølgende rundt i bygningen.

Meddelelser og eventuelt
1. Henriette Ritz Kylmann spurgte, hvordan andre biblioteker i regionen forholder sig til de prisstigninger, der har været på Princh i forbindelse med tilpasning til GDPR.
2. Stine Holmstrøm Have spurgte, hvordan andre biblioteker håndterer de udfordringer, der er i forbindelse med manglende tilhørsfilial for bestillinger i Nyt Netpunkt. Det blev besluttet at rette en fælles henvendelse til DBC. 
3. Rebekka Kinimond Carlson orienterede om, at der planer om, at Cicero skal integreres automatisk med de kommunale økonomisystemer. Det bliver ikke implementeret i forbindelse med releasen primo marts, og det er endnu uvist hvornår ændringen vil træde i kraft. Rebekka opfordrede til en fælles henvendelse til KOMBIT, hvor bibliotekerne gør opmærksomme på, at det er vigtigt at det enkelte bibliotek selv får mulighed for at slå integrationen til og fra, samt at det er afgørende, at der bliver informeret i god tid inden funktionen bliver implementeret. Der var opbakning til en henvendelse.
4. Anette W. Godt spurgte, hvordan andre biblioteker forholder sig til problemerne med at trække retvisende statistikker i Det Fælles Bibliotekssystem. Der blev i den forbindelse opfordret til at centralbibliotekscheferne tager problematikken op.
5. Anette W. Godt orienterede om, at der fra forfatternes side er interesse for, om bibliotekerne lever op til alsidighedskriteriet i forbindelse med indkøb af billedbøger.
6. Stig Grøntved Starck orienterede om, at det kommende biblioteksledermøde kommer til at handle om Danmarks Biblioteksforenings initiativ til en fælles national læsestrategi. På mødet deltager Lotte Hviid Dhyrbye, Leder af tænketanken Fremtiden Biblioteker samt Stine Reinholdt Hansen, der vil fortælle om en undersøgelse af børns læsevaner.
7. Jeanne Nørreskov Karup orienterede om en inspirations- og refleksionsdag om readers advisory den 4. marts bl.a. med deltagelse af Keren Dali, Ph.d og assistant professor, Toronto og Vanja Marie Øyrås, Spesialbibliotekar for Fylkesbiblioteket i Akershus. Læs mere om dagen her.
8. Sanne Caft orienterede om, at Københavns Bibliotek den 16-24. marts afholder børnelitteraturfestivalen ’Vi elsker bøger’. Der vil i den forbindelse også være en række faglige fyraftensmøder, der henvender sig til fagprofessionelle herunder biblioteksmedarbejdere.


 

Ingen har postet indhold endnu.

Det praktiske

Afholdes

Fredag, 1. februar 2019 - 9:00 - 13:00

Adresse

Tingbjerg Bibliotek og Kulturhus
Skolesiden 4
2700 København,
Danmark

Tilmelding

Pladser i alt

Ubegrænset

Tilmeldingsfrist

Fredag, 1. februar 2019 - 9:00

Deltagere

I alt 18 deltagere

Egedal Bibliotekerne
Hillerød Bibliotekerne
Hvidovre Bibliotekerne
Rudersdal Bibliotekerne
Egedal Bibliotekerne
Dragør Bibliotekerne
Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker
Frederikssund Bibliotekerne
Glostrup Bibliotek
Ishøj Bibliotek
Rødovre Kommunebiblioteker
Fredensborg Bibliotekerne
Biblioteket Frederiksberg
Tårnby Kommunebiblioteker
Herlev Bibliotek
Herlev Bibliotek
Furesø Bibliotek
Biblioteket Frederiksberg