Biblioteksledermøde fredag den 1. marts

Fredag, 1. marts 2019 - 9:00
Hellerup
Referat:
Kl. 09.00 – 10.00 Børns læse- og medievaner
v/ Lisbeth Vestergaard, Tænketanken Fremtidens Biblioteker
Lisbeth præsenterede de vigtigste konklusioner fra rapporten ’Børns læsning’ fra 2017, som Tænketanken Fremtidens Biblioteker stod bag. Rapportens resultater ligger til grund for arbejdet med den fælles nationale læsestrategi.
Se Lisbeths oplæg her.

Kl. 10.15 – 11.30 Fælles national læsestrategi
v/ Lotte Hviid Dhyrbye, leder af Tænketanken Fremtidens Biblioteker
Lotte fortalte om Danmarks Biblioteksforenings initiativ til at samle en bred koalitionsgruppe bag en fælles national læsestrategi, der har til formål at skabe langsigtede effekter for børns læsning. Lotte efterspurgte endvidere input til, hvad der set fra et biblioteksperspektiv ville være vigtigt i udformningen af en national læsestrategi.

Se Lottes oplæg her.
Se kernefortællingen for læsestrategien her.


Kl. 11.30 – 11.55 Tilbud om børnebiblioteksuddannelse fra litfo.dk
Tilbuddet fra Litfo blev præsenteret og drøftet set i forhold til det samlede kompetenceudviklingsbehov i regionen. Thomas Angermann orienterede i forlængelse af præsentationen om processen med udformning af indsatser og CB-tilbud til regionen frem mod 2020.  

Kl. 11.55 – 12.00 Meddelelser og eventuelt

  1. Thomas Angermann orienterede om, at centralbiblioteket har meddelt styrelsen, at man ikke ønsker at varetage projektledelsen på Smart Parat Svar fremover, da det vurderes, at det økonomiske grundlag ikke hænger sammen. Projektledelsen på Smart Parat Svar vil nu blive udbudt til de øvrige centralbiblioteker i Danmark.
  2. Sanne Caft orienterede om, at litteratursiden.dk begynder at lave anmeldelser af børnelitteratur, som er målrettet voksne. Sanne Caft opfordrede bibliotekerne til at være opmærksomme på tilbuddet.
  3. Marianne Wulff spurgte til, hvordan andre biblioteker har håndteret deres kontrakt med Dansk Biblioteksreklame om levering af plasticposer.
  4. Stig Grøntved Starck orienterede på vegne af Rebekka Kinimond Carlson (der ikke selv kunne deltage på mødet) om, at bibliotekerne i år er behandlet i publikationen Kend Din Kommune. Se afsnittet om bibliotekerne her.
  5. Stig Grøntved Starck orienterede på vegne af Rebekka Kinimond Carlson om, at alle biblioteker skulle have modtaget information fra Systematic om bibliotekssystemets integration med de kommunale økonomisystemer.
  6. Thomas Angermann gjorde opmærksom på, at såvel Nordeafonden som Veluxfonden har meldt de kommende fokusområder ud. Der er flere der er relevante for bibliotekerne som ”Flere børn der blomstre” (Nordea) og Science i fritiden (Velux).

Ingen har postet indhold endnu.

Der er ikke nogle indlæg i denne gruppe.

Der er ikke nogle dokumenter i denne gruppe.

Det praktiske

Afholdes

Fredag, 1. marts 2019 - 9:00 - 13:00

Adresse

Gentofte Centralbibliotek
Ahlmanns Allé 6
2900 Hellerup,
Danmark

Tilmelding

Pladser i alt

Ubegrænset

Tilmeldingsfrist

Fredag, 1. marts 2019 - 9:00

Deltagere

I alt 12 deltagere

Egedal Bibliotekerne
Frederikssund Bibliotekerne
Hørsholm Bibliotek
Ishøj Bibliotek
Rødovre Kommunebiblioteker
Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker
Fredensborg Bibliotekerne
Københavns Biblioteker
Ballerup Bibliotekerne
Tårnby Kommunebiblioteker
Furesø Bibliotek
Rudersdal Bibliotekerne