Foto: Mathias Olander

Biblioteksledermøde fredag den 1. november 2019

Fredag, 1. november 2019 - 9:00
Hellerup

Program:

Kl. 09.00 Velkomst, introduktion til dagens program og tjek ind

v/ bibliotekschef Thomas Angermann, Gentofte Centralbibliotek

Kl. 09.15 KLs perspektiv på biblioteksområdet

Ved kontorchef Karoline Amalie Steen, Center for Vækst og Beskæftigelse, Kommunernes Landsforening

Hvad er KLs holdninger på biblioteksområdet og hvad sker der når kommunerne overtager ansvaret for den centrale data- og infrastruktur på biblioteksområdet?

Kl. 09.40 KOMBIT og bibliotekerne

Ved chefkonsulent Jesper Munch Jespersen, KOMBIT

Jesper Munch Jespersen vil kort gennemgå den nye governance-struktur for it-understøttelsen af biblioteksområdet samt de opgaver der planlægges iværksat i løbet af 2020. Derudover vil han komme med bud på, hvordan KOMBIT’s strategi og tilgang kan understøtte digitaliseringen af bibliotekerne.

Kl. 10.20 Pause

Kl. 10.40 Status fra Slots- og Kulturstyrelsen om nationale ændringer på det digitale område

Ved enhedschef Annette Bach, Center for Kunst og Biblioteker
Litteratur og Biblioteker, Slots- og Kulturstyrelsen
Annette Bach vil give en kort status på hhv. overdragelsen af nationalbibliografien til KL og arbejdsgruppen om DDB samt SLKS’ overvejelser i forbindelse med begge processer.

Kl. 11.00 Paneldebat

Kl. 12.00 Frokost

Kl. 12.45 Teknologi for alle - et nationalt biblioteksprojekt

Ved udviklingskonsulent og projektleder Stefan Nüchel, Vejle Bibliotekerne og projektmedarbejder og projektgruppedeltager Maja Mørck, Roskilde Bibliotekerne.

Teknologien skal gøres tilgængelig for alle borgere - men hvordan? Det kunne lige så godt være overskriften på dette nationale biblioteksprojekt. Projektgruppen er i gang med at udvikle og teste forskellige forløb i øst og vest Danmark for at samle erfaringer i forhold til hvilke teknologier, der egner sig til at formidle til borgerne, hvordan og med hvem udvikler man sådanne forløb, hvor hurtigt kan det gøres, hvad koster det - og ikke mindst hvad peger erfaringerne på indtil nu?

Kl. 13.20 Litteratur i digital transformation

Ved Martin Campostrini, Digital udvikler, Roskilde Bibliotekerne
Maja Mørck, Bibliotekar, Roskilde Bibliotekerne

Hvordan håndterer vi at bogen ikke længere er et nødvendig medie for litteratur? Hvordan bliver vi relevante for kommende generationer, vis kulturforbrug er knyttet til online spil og sociale medier og i skolen er oplært i online undervisningsmidler?

Kl. 13.55 Pause

Kl. 14.10 Centralbibliotekernes fælles forløb om Digital transformation i bibliotekerne

Ved udviklingskonsulent Jeanne Nørreskov Karup, Gentofte Centralbibliotek og teamchef Mikkel Fabritius Sørensen, Albertslund Bibliotek

Med afsæt i erfaringerne fra 1. runde af organisationsforløbet, stiller vi skarpt på: Formålet med forløbet og tankerne bag, hvad fungerer, hvad er svært, hvilken rolle spiller ledelsen, og hvordan opleves forløbet, når det rammer praksis set fra deltagerperspektivet.

I alt har 20 biblioteker fra hele landet deltaget i 1. runde – af dem tre biblioteker fra vores region: Rudersdal, Hvidovre og Albertslund.

14.45 Afrunding og herefter forfriskninger, snacks og mulighed for at netværke.

Ingen har postet indhold endnu.

Det praktiske

Afholdes

Fredag, 1. november 2019 - 9:00 - 15:00

Adresse

Gentofte Centralbibliotek
Ahlmanns Allé 6
2900 Hellerup,
Danmark

Tilmelding

Pris

0,00 kr.

Pladser i alt

80

Ledige pladser

29

Tilmeldingsfrist

Onsdag, 30. oktober 2019 - 9:00

Deltagere

I alt 51 deltagere

Brøndby Bibliotekerne
Rødovre Kommunebiblioteker
Biblioteket Frederiksberg
Gentofte Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne
Biblioteket Frederiksberg
Albertslund Bibliotek
Rødovre Kommunebiblioteker
Hillerød Bibliotekerne
Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker
Ishøj Bibliotek
Frederikssund Bibliotekerne
Frederikssund Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne
Albertslund Bibliotek
Albertslund Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Fredensborg Bibliotekerne
Biblioteket Frederiksberg
Slots- og Kulturstyrelsen
Ballerup Bibliotekerne
Ballerup Bibliotekerne