Biblioteksledermøde fredag den 6. september 2019

Fredag, 6. september 2019 - 9:00
Hellerup

Referat:

Punkt 1: Behovsanalyse af materialeoverbygningsområdet

Ved udviklingskonsulent Torben Harder

Torben Harder præsenterede i sit oplæg de vigtigste resultater og anbefalinger fra den behovsanalyse han har gennemført på materialeoverbygningsområdet på baggrund af interview med 90 danske folkebiblioteker.

Se Torbens præsentation her.

        
Punkt 2: eReolen og fremtidens marked for e-bøger
Ved chefkonsulent Mikkel Christoffersen, Københavns Kommunes Biblioteker og projektleder for eReolen

Mikkel Chrisoffersen redegjorde i sin præsentation for udviklingen på eReolen igennem de seneste år og kom med sit bud på fremtidsperspektiverne for digitale materialer på bibliotekerne.

Se Mikkels præsentation her.

Punkt 3: Meddelelser og eventuelt

  1. Thomas Angermann orienterede om, at han er i dialog med KL vedrørende implementering af den nye bibliotekslov. Mere information følger.
  2. Thomas Angermann orienterede om, at biblioteksstatistikken i nær fremtid vil blive udvidet, sådan at man kan koble udlånsstatistikken med demografiske data, således at man kan få mere præcis indsigt i hvem, der låner hvad og hvor meget.  
  3. Thomas Angermann orienterede om, at Anna Tolstrup Jensen i det kommende år, vil være barselsvikar for Kulturchefen i Gentofte Kommune, og at Thomas Angermann derfor i den kommende tid vil varetage størstedelen af Annas opgaver på biblioteket.
  4. Rebekka Kinimond Carlson orienterede om, at det nye SKI-udbud kommer i høring ultimo september og opfordrede til, at alle kommuner giver deres mening til kende.
  5. Rebekka Kinimond Carlson orienterede om den nye lov om tilgængelighed på offentlige hjemmesider. Rebekka foreslog i den forbindelse at rette henvendelse til DBC for at få bekræftet, at deres produkter vil leve op til den nye lovgivning. Der var opbakning til en henvendelse.
  6. Søren Mørk opfordrede til at orientere sig i den seneste udgave af søndag aften, hvor det hævdes at bibliotekerne står bag en kommerciel filmtjeneste, der underbyder markedet.
  7. Søren Mørk spurgte, om der var andre, der for nylig havde indgået en lokalaftale og ville videndele om dette.
  8. Ravinder Kaur-Pedersen orienterede om, at de i Ballerup har inviteret hele den nye årgang på biblioteksuddannelsen på besøg på biblioteket.
  9. Marianne Wulff orienterede om, at hun går på pension pr. 1. november. Det er endnu uafklaret, hvad der kommer til at ske med bibliotekets ledelse i Hørsholm efter den 1. november.
  10. Rubina Afzal orienterede om, at hun har sagt sin stilling i Halsnæs op pr. 1. oktober. Søren Würtz vil blive konstitueret som ny bibliotekschef.

  

Kl. 12.00 Frokost
    
    

 

Ingen har postet indhold endnu.

Det praktiske

Afholdes

Fredag, 6. september 2019 - 9:00 - 13:00

Adresse

Gentofte Centralbibliotek
Ahlmanns Allé 6
2900 Hellerup,
Danmark

Tilmelding

Pladser i alt

Ubegrænset

Tilmeldingsfrist

Fredag, 6. september 2019 - 9:00

Deltagere

I alt 3 deltagere

Københavns Biblioteker
Fredensborg Bibliotekerne
Hvidovre Bibliotekerne