Øget borgerdeltagelse, samskabelse og frivillighed

Temadag om Øget borgerdeltagelse, samskabelse og frivillighed for ledere, udviklingskonsulenter og andre interesserede fra de fynske biblioteker

Temadagen udspringer af de refleksioner, som "Den Fynske Tone" har affødt, og der er nu sat fokus på et nyt grundlag for samarbejde blandt de fynske biblioteker.

De fynske biblioteker har alle nogen erfaring med borgerinddragelse og samspil med eller mellem frivillige. Mange kommuner ønsker at gå videre herfra ved at styrke borgerinddragelse og ændre på ansvars- og arbejdsfordeling mellem borgere og institutioner. Den igangværende omstilling fordrer udvikling af nye former for professionel kapacitet, der sætter institutionerne i stand til, mere målrettet, at understøtte eller på andre måder bidrage til realisering af borgeres egne projekter og initiativer.

Hvad man som offentlig institution kan og bør tænke på ved en styrket borgerinddragelse og en mulig ændret ansvarsfordeling mellem institution og borgere?

Hvordan kan en institution som biblioteket bidrage til stimulering af borgerdeltagelse og med hvilke formål?

 

 

.