Biblioteksledermøder CB Region Midt

Herning Bibliotekerne afholder flere gange om året ledermøder for bibliotekscheferne og ledere

I 2017 iviteres til biblioteksledermøder følgende datoer:

  • Torsdag den 25. januar 
  • Onsdag den 26. april
  • Torsdag - fredag den 21.-22. september

Indholdet på biblioteksledermøderne afstemmes med cb-sparringsgruppen og som deltager er der altid mulighed for at komme med input til temaer, emner til debat, m.m.

Kontaktperson for biblioteksledermøderne er udviklingskonsulent Eva Mikkelsen
Mail: bibemi@herning.dk
Telefon: 24 78 23 93

Regionale strategiske indsatsområder 2014, 2015, 2016 og 2017 er vedhæftet som filer.