CB Handlingsplan 2011-2015

Handlingsplan for Vejle Bibliotekernes centralbiblioteksvirksomhed

Handlingsplanen for centralbiblioteksvirksomheden laves i et samarbejde mellem regionens biblioteker og centralbiblioteket. Den beskriver de akitiviteter der, år for år, skal udfylde rammeaftalen indgået med Kulturstyrelsen for 2010-2013.  Handlingsplanen godkendes efterfølgende af Kulturstyrelsen.

Hvert år indeholder handlingsplanen nationale og regionale mål på følgende områder:

  • Materialeoverbygning
  • Samordning og rådgivning
  • Kompetenceudvikling
  • Fælles digital kommunikation og formidling

Klik på 'Vedhæftninger' i højre side for at læse Handlingsplan for CB-opgaverne i Vejle Bibliotekerne.