CB-sparringsgruppen i Region Midt

 

CB-sparringsgruppen består af 3 bibliotekschefer fra Region Midtjyllands folkebiblioteker og gruppens formål er at give sparring til centralbiblioteket i forhold til at løse centralbiblioteksopgaverne optimalt. Særlig fokus for gruppen er at drøfte aktiviteter og indsatsområder for regionens biblioteker og komme med idéer til programmet på de to biblioteksledermøder i foråret samt det årlige 12-12 møde i september for bibliotekernes ledelse. Gruppen sparrer ligeledes med centralbiblioteket omkring handlemålene i Herning Bibliotekernes resultatkontrakt med Styrelsen for Bibliotek og Medier.

Medlemmer af CB-sparringsgruppen vælges for 2 år. I 2017 deltager Administrationschef Finn Christiansen fra Viborg Bibliotekerne, Bibliotekschef Jørgen Bartholdy fra Skanderborg Bibliotekerne, Bibliotekschef Kirstine Nygaard Ledet fra Skive Bibliotekerne og Bibliotekschef Per Høeg fra Ringkøbing Skjern Bibliotekerne. Fra Herning Bibliotekerne deltager Bibliotekschef Pernille Schaltz og Udviklingschef Sara Jørgensen i møderne.