Foto: Colourbox

Den Fynske Tone

Samarbejdsprojekt mellem de fynske biblioteker i 2012-14 med henblik på strategisk udvikling inden for biblioteksklub, erhvervsnetværk, materialevalg og markedsføring.