Faglige udviklingsnetværk i CB-område Midtjylland

Som et led i den faglige udvikling af bibliotekerne i Region Midtjylland understøtterne Herning Bibliotekerne netværksdannelse på både leder- og medarbejderplan.
Netværk som metode har stort potentiale som vækstforum for udvikling, idet det bringer forskellige kompetencer sammen og giver mulighed for en fordybelse omkring faglige udfordringer og udviklingsområder. Metoden understøtter tværfaglighed og samarbejdet på tværs af bibliotekerne, men stiller også krav til deltagerne om engagement, lyst til at bidrage og åbenhed.

Herning Bibliotekerne stiller CB-ressourcer til rådighed i form af konsulentbistand til facilitering, opstart af netværk, løbende sparring m.m.

Hvis du har ønske om deltagelse i et eksisterende netværk (regionalt eller nationalt) eller en idé til/behov for et nyt fagligt netværk, er du meget velkommen til at kontakte Herning Bibliotekerne.

Her kan du se, hvilke regionale netværk der eksisterer samt de nationale netværk, som Herning Bibliotekerne har initieret:

Regionale netværk

 • PUK-netværk for projekt- og udviklingskonsulenter
 • Netværk for gymnasiebibliotekarer
 • Netværk for bibliotekets digitale tilbud
 • Netværk Servicedesign på folkebibliotekerne
 • Netværk for projektledere
 • Netværk for DDB CMS praktikere
 • Mellemledernetværk VEST
 • Mellemledernetværk ØST
 • Biblioteksledernetværk ØST
 • BETA bibliotekerne - udviklingsnetværk
 • Sprogstimulering af de 0-6 årige
 • Netværk for klummeskrivere
 •  
 • Nationale netværk
 • Netværk for litteraturformidlere
 • Systemudviklernetværk
 • Nationalt Benchmark-netværk

For yderligere information kontakt CB-konsulent Anne Juhl Nielsen (bibajn@herning.dk)