FAQ

Hvordan checker jeg bibliotekets lånerforhold?
Du logger ind på www.roskildebib.dk. Brug jeres biblioteksnummer som CPR-nummer og jeres postnummer som PIN-kode. Her kan I se, hvad I har lånt, reserveret.
Husk at filialer har deres eget biblioteksnummer og lånerkort.  

Hvordan fornyr jeg lån og sletter reserveringer?
Du logger ind på www.roskildebib.dk . Brug jeres biblioteksnummer som CPR-nummer og jeres postnummer som PIN-kode. Klik på  Lånerstatus/login

Hvordan bestiller jeg flere ex af samme titel – læsekredse?
Hvis I skal bruge flere eksemplarer af en titel, kan det være en god ide at checke vores liste over læsekredse. Hvis I ønsker andre titler, kan I sende en mail til voksenafdelingen voksen@roskilde.dk med angivelse af hvilken bog I ønsker og i hvor mange eksemplarer samt om I evt. vil reservere titlen.

Hvordan sender jeg et forslag til indkøb af et materiale?
Du sender en mail til voksenafdelingen voksen@roskilde.dk , børnebiblioteket boern@roskilde.dk  eller musikafdelingen musikafd@roskilde.dk , der tager stilling til anskaffelse og melder tilbage.

Lån og fornyelse
Lånetiden er 6 uger. Fornyelser ligeledes 6 uger. Erstatninger foregår på samme præmisser som lånernes. Fornyelse kan ske via Rosa, men det kan også lade sig gøre at forny via brev, mail og over telefonen ved hastesager. Skriftlige fornyelser behandles hver dag. Husk at angive materialets stregkode, hvis fornyelsen sker via brev eller mail. 

Mail-adressen til fornyelser er: voksenskranke1@roskildebib.dk

Hvordan fungerer kørselsordningen og hvad må medtages?
Du kan læse om kørselsordninger ved at klikke her.  

Hvornår kommer de materialer, jeg har bestilt?
Roskilde Bibliotek har som mål, at bestillinger, der er modtaget hverdage inden kl. 16, skal være ekspederet og sendt med kørselsordningen den følgende morgen.  

Hvorfor kommer de bestilte materialer ikke, når de ser ud til at være hjemme?
Der vil altid være en lille del af bestillingerne, der ikke umiddelbart kan ekspederes. Grundene er oftest, at materialerne er blevet lånt ud i mellemtiden eller at vi ikke umiddelbart kan finde materialet.
Hvis materialet er lånt ud i mellemtiden, lader vi bestillingen stå og afventer at et eksemplar kommer hjem.
Hvis vi ikke umiddelbart kan finde materialet, leder vi efter det og sender det, når vi finder det. Hvis vi ikke finder materialet og vi ikke har andre eksemplarer, sletter vi jeres reservering og giver jer besked.
Hvis vi ikke finder materialet og vi har andre eksemplarer, lader vi jeres reservering stå og sender det første ledige eksemplar til jer.

IT-afdelingen – hvad kan de hjælpe med?
Roskilde Centralbiblioteks IT-afdeling tilbyder gratis råd og vejledning til samarbejdsområdets biblioteker f. eks omkring indkøb af udstyr til publikumsbrug. IT-afdelingen er også behjælpelig med at løse diverse problemer i forbindelse med kommunikationen med Roskilde Biblioteks bibliotekssystem.  

Kontakt:
Gitte Gordon, leder af Digital, direkte tlf.: 4631 5028 email:gitteg@roskilde.dk