Kompetenceudvikling

Forslag til kurser, temadage o.l. kan sendes til: Judith Benz Therkelsen, jbt@vejlebib.dk, mobil 4042 8927

Kursussekretær: Mette Fruergaard, mefru@vejlebib.dk, mobil 4049 0131

Kompetenceudvikling i CB-regi: Tovholder: Judith Benz Therkelsen, jbt@vejlebib.dk, mobil 4042 8927