Kontakt os

Du er altid velkommen
til at kontakte os:

Øverste ansvarlige:
Bibliotekschef Mette Høxbro
Email: mehox@vejle.dk
Telefon: 2498 5177

Administration:
Afdelingsleder Kasper Grønkjær Andersen
Email: kagan@vejle.dk
Telefon: 4016 8826


CB

Ansvarlig for CB funktionen:
Leder af Udvikling Lilli Mortensen
Email: lm@vejlebib.dk
Telefon: 2362 4190

CB-koordinator:
Teamleder Judith Benz Therkelsen
Email: jbt@vejlebib.dk
Telefon: 4042 8927

Licenser:
Bibliotekar Inger Andersen
Email: ian@vejlebib.dk
Telefon: 4042 9014

Kompetenceudvikling:
Teamleder Judith Benz Therkelsen
Email: jbt@vejlebib.dk
Telefon: 4042 8927

Udvikling, processer og brugerundersøgelser:
Udviklingskonsulent Stefan Nüchel
Email: stefn@vejlebib.dk
Telefon: 4042 8954


IT

Netbiblioteker og bibliotekssystemet:
Leder af Udvikling Lilli Mortensen
Email: lm@vejlebib.dk
Telefon: 2362 4190

Hjemmeside: 
Bibliotekar Jørgen Gram Christensen
Email: jc@vejlebib.dk
Telefon: 4042 8874

Materialer

Tovholder for fjernlån:
Ulla Kolind Dalager
Email: ud@vejlebib.dk
Telefon: 4049 0089

Ansvarlig for national kørselsordning:
Afdelingsleder Kasper Grønkjær Andersen
Email: kagan@vejle.dk
Telefon: 4016 8826

Praktisk varetagelse af national kørselsordning:
Teknisk serviceleder Anders Worm
Email: aw@vejlebib.dk
Telefon: 2045 2354

Materialevalg:
Materialevalgsansvarlig Joan Høeg
Email: jho@vejlebib.dk
Telefon: 4042 8946

Indkøb og klargøring: 
Mette Fruergaard
Email: mefru@vejlebib.dk
Telefon: 4049 0113

Katalogisering:
Bibliotekar Lone Christensen Møller 
Email: lc@vejlebib.dk 
Telefon: 2497 1531

Statistik:
Systemadministrator Anne Serup
Email: as@vejlebib.dk
Telefon: 2497 1529

   Se også folderen
   "Kend din CB-
   konsulent" her: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Se evt. også
    personale-
    oversigten på Vejle     Bibliotekernes
    hjemmeside: