Foto: Colourbox

Møder og netværk

Fynsk lederforum.
Kontaktpersoner:
Bibliotekschef Kent Skov Andreasen, ksan@odense.dk
Chefsekretær Lotte Wozny, liw@odense.dk

Lukket gruppe for Fynsk Lederforum

Udviklingsnetværk for børnebibliotekarer på Fyn
Odense Bibliotekerne er tovholder for et børnebibliotekarnetværk på tværs af
de fynske biblioteker.
Hør mere om netværket ved at kontakte teamleder og børnebibliotekar Heidi Drasbek Martinussen, hdm@odense.dk eller tlf. 5116
2676.

Digitalt udviklingsforum for fynske biblioteker
Odense Bibliotekerne er tovholder for netværk af digitale nøglepersoner ved
de fynske biblioteker og er forankret i den fynske biblioteksledergruppe.
Hør mere om netværket ved at kontakte Anton Helms, ahel@odense.dk eller tlf.
2465 4390

Netværk for teknisk og administrativt personale
Odense Bibliotekerne er tovholder for et netværk for biblioteksassistenter på
tværs af de fynske biblioteker.
Hør mere om netværket ved at kontakte Vita Lindegaard Larsen, vll@odense.dk eller tlf. 5154 4414

Netværk for webredaktører
Odense Bibliotekerne supporterer hjemmesider for 5 fynske biblioteker og er i
den forbindelse tovholder for webredaktørerne.
Hør mere om netværket ved at kontakte Dennis Bjørndal Hansen, dfhh@odense.dk eller tlf. 3045 4333

Nysgerrig Fyn-arbejdsgruppe
Arrangementsgruppe med en repræsentant fra hver af de fynske biblioteker til
at koordinere arrangementer og markedsføring til Nysgerrig Fyn – de fynske
bibliotekers arrangementsklub for borgerne.
Hør mere om gruppen ved at kontakte Michael Linde Larsen, mil@odense.dk
eller tlf. 6551 4482