Foto: Colourbox

Møder og netværk

Fynsk lederforum.

Kontaktpersoner:

Bibliotekschef Kent Skov Andreasen, ksan@odense.dk

Chefsekretær Lotte Wozny, liw@odense.dk

Lukket gruppe for Fynsk Lederforum

Børnebibliotekarnetværket Fyn

Odense Bibliotekerne er tovholder for et børnebibliotekarnetværk på tværs af

de fynske biblioteker.

Hør mere om netværket ved at kontakte teamleder og børnebibliotekar Heidi Drasbek Martinussen, hdm@odense.dk eller tlf. 5116

2676.Digitalt udviklingsforum for fynske biblioteker

Odense Bibliotekerne er tovholder for netværk af digitale nøglepersoner ved

de fynske biblioteker og er forankret i den fynske biblioteksledergruppe.

Hør mere om netværket ved at kontakte Anton Helms, ahel@odense.dk eller tlf.

2465 4390Netværk for teknisk og administrativt personale

Odense Bibliotekerne er tovholder for et netværk for biblioteksassistenter på

tværs af de fynske biblioteker.

Hør mere om netværket ved at kontakte Vita Lindegaard Larsen, vll@odense.dk eller tlf. 5154 4414Netværk for webredaktører

Odense Bibliotekerne supporterer hjemmesider for 5 fynske biblioteker og er i

den forbindelse tovholder for webredaktørerne.

Hør mere om netværket ved at kontakte Dennis Bjørndal Hansen, dfhh@odense.dk eller tlf. 3045 4333Nysgerrig Fyn-arbejdsgruppe

Arrangementsgruppe med en repræsentant fra hver af de fynske biblioteker til

at koordinere arrangementer og markedsføring til Nysgerrig Fyn – de fynske

bibliotekers arrangementsklub for borgerne.

Hør mere om gruppen ved at kontakte Michael Linde Larsen, mil@odense.dk

eller tlf. 6551 4482