Foto: Colourbox

Møder og netværk

Fynsk lederforum.
Kontaktpersoner:
Bibliotekschef Kent Skov Andreasen, ksan@odense.dk
Chefsekretær Lotte Wozny, liw@odense.dk

Lukket gruppe for Fynsk Lederforum

Udviklingsnetværk for børnebibliotekarer på Fyn
Odense Bibliotekerne er tovholder for et børnebibliotekarnetværk på tværs af
de fynske biblioteker.
Hør mere om netværket ved at kontakte teamleder og børnebibliotekar Heidi Drasbek Martinussen, hdm@odense.dk eller tlf. 5116
2676.

Lukket gruppe for Udviklingsnetværk for børnebibliotekarer på Fyn

Digitalt udviklingsforum for fynske biblioteker og Cicero for praktikere
Odense Bibliotekerne er tovholder for netværk af digitale nøglepersoner ved
de fynske biblioteker og er forankret i den fynske biblioteksledergruppe.
Hør mere om netværket ved at kontakte Anton Helms, ahel@odense.dk eller tlf.
2465 4390

Netværk for teknisk og administrativt personale
Odense Bibliotekerne er tovholder for et netværk for biblioteksassistenter på
tværs af de fynske biblioteker.
Hør mere om netværket ved at kontakte Vita Lindegaard Larsen, vll@odense.dk eller tlf. 5154 4414

Netværk for webredaktører
Odense Bibliotekerne supporterer hjemmesider for 5 fynske biblioteker og er i
den forbindelse tovholder for webredaktørerne.
Hør mere om netværket ved at kontakte Dennis Bjørndal Hansen, dfhh@odense.dk eller tlf. 3045 4333

Arrangementsnetværk
Arrangementsgruppe med en repræsentant fra hver af de fynske biblioteker til at
koordinere og udvikle arrangementer på tværs af de fynske biblioteker.
Hør mere om gruppen ved at kontakte Michael Linde Larsen, mil@odense.dk eller
tlf. 6551 4482

”Fynske Biblioteker skriver sammen”
Det er en lukket facebookgruppe for ansatte på de fynske biblioteker. Ideen er at
udveksle erfaringer om stort og småt på en hurtig og uformel måde.
Så hold jer ikke tilbage, - og husk at for en facebookgruppe skal give mening er
det vigtigt, at dens medlemmer er aktive, positive og engagerede. Inviter blot dine
kollegaer til at være medlem af gruppen.
https://www.facebook.com/groups/1834740589959079/
Hør mere om gruppen ved at kontakte Michael Linde Larsen, mil@odense.dk eller
tlf. 6551 4482