Foto: Hamid Aminrezai

Materialeforsyning og licenser i centralbiblioteksområdet

Indkøbsforslag
Som en del af overbygningsfunktionen vil Odense Bibliotekerne anskaffe nye og nyere materialer, der efterspørges af bibliotekerne i CB-området.
 

Dansk Materialeindkøb
Send en mail med forslag på forfattere, titler eller emner, der ønskes indkøbt til Anne-Mette Nielsen, anie@odense.dk

Der kan også oprettes en forespørgsel til Odense Centralbibliotek, 746100 fra danbibbestilsystemet, hvis titlen skal oprettes som et fjernlån. 

Udfyld bemærkningsfeltet med kommentarer om at materialet ønskes købt af CB / overbygning.
 

CB Fælleskøb
Centralbibliotekerne har etableret et samarbejde med henblik på at koordinere fællesindkøb af udenlandske bøger og lydbøger.

Jens Winther Bang Petersen, jwbp@odense.dk, sidder i centralbibliotekernes styregruppe

Nina Thorsted Petersen, ntp@odense.dk, sidder i centalbibliotekernes arbejdsgruppe og er kontaktperson for Odense Bibliotekerne

Anne-Mette Nielsen, anie@odense.dk, er Odense Bibliotekernes specialist på materialevalg og har bl.a. ansvar for lydbogsområdet
 

Centralbibliotekernes Sevicemål
Efter aftale med Slots og Kulturstyrelsen har centralbibliotekerne pr. 1/1 2017 3 servicemål ift. leveringstid af materialer. Der foretages stikprøveundersøgelser 2 gange årligt.

Se vedhæftet dokument i højre side.
 

Licenser og overbygningslicenser
Licensarbejdet er fra 201X overgået til national forhandling gennem DDB. Den funktion som Odense før har haft i kraft af Eva Falkesgaard, som indsamlede de fynske bibliotekers ønsker til licenser og fungerede som supportperson er nu overgået til ERMS systemet og Ambassadørnetværket. Læs mere om Ambassadørnetværket og få adgang til ERMS på Licenser.

Der er mere information om overbygningslicenserne (RBDigital, eReolen Global og Press Reader) her

Vi har på Odense Bibliotekerne følgende ambassadører:

Lena Koustrup Schmidt, lksc@odense.dk

Lone Eriksen, laer@odense.dk

Mads Hansen Møller, madhm@odense.dk

Claus Teglgaard Madsen, ctma@odense.dk

Generelle spørgsmål omkring det faglige indhold på licenserne følges tæt af Lena Koustrup Schmidt, som har en opsamlende rolle og mødeforpligtelsen i det nationale ambassadørnetværk. Til hende kan evt. spørgsmål rettes lksc@odense.dk

Eva Falkesgaard er økonomiansvarlig og ekspert i ERMS systemet og med sin tidligere erfaring på området, kan hun også kontaktes på efh@odense.dk


Læring om licenser
Vi har en indgående viden om vores egen licensportefølje, teknik, søgesprog, og indhold og vi følger det generelle udbud tæt. Hvis de fynske biblioteker har behov for en introduktion til produkterne, kan vi rekvireres ved at kontakte Eva Falkesgaard eller Lena Koustrup Schmidt.