Netværk i regionen

I 2018 opstartes tre nye netværk, der hvert har sit eget kommissorium. Netværkene har medlemmer fra alle regionens biblioteker.