Foto: Wordle

Organisatoriske oplysninger

Centralbiblioteksfunktionen

Odense Biblioteker og Borgerservice er fortsat centralbibliotek i perioden 2016-2019, hvor der sammen med de 5 andre centralbiblioteker sættes særligt fokus på:

  • at skabe en relevant, effektiv og tidsvarende materialeoverbygning
  • at levere aktuelle kompetenceudviklingstilbud af høj kvalitet, der er med til at bære fællestræk for folkebiblioteksudviklingen frem i hele landet
  • at sætte kræfter ind på at understøtte initiativer i folkebibliotekerne og skabe sammenhæng bibliotekerne imellem gennem koordinering, facilitering og faglig sparring

Rammeaftale og strategi for Odense centralbiblioteksvirksomhed 2016-19

Læs mere på Slots og kulturstyrelsens hjemmeside

Danmarkskort over centralbiblioteksregionerne

Odense Biblioteker og Borgerservice

Odense Biblioteker og Borgerservice er Fyns mest besøgte kultur- og informationsinstitution med 1,3 mio. besøgende årligt og et udlån på 2,5 mio. materialer om året. Odense Biblioteker og Borgerservice består af HovedbiblioteketBorgerservice, Center for Civilsamfund og 10 lokalbiblioteker: Bolbro Bibliotek, Dalum Bibliotek, Holluf Pile Bibliotek, Højby Bibliotek, Lokalhistorisk Bibliotek - Historiens Hus, Korup Bibliotek, Musikbiblioteket, Tarup Bibliotek og Vollsmose Bibliotek.

Odense Biblioteker og Borgerservices strategi er vedtaget for 2016-2020 

Odense Biblioteker og Borgerservice digitale strategi 2016-19

Odense Biblioteker og Borgerservice delstrategi for Rekruttering, Kompetence- og organisationsudvikling med tilhørende 7 strategiske værktøjer 2016-19

Odense Biblioteker og Borgerservice organisationsdiagram

Odense Biblioteker og Borgerservice virksomhedsplan

Læs mere på Odensebib.dk - Om biblioteket

Odense Kommune

Odense Kommunes Kulturpolitik blev vedtaget oktober 2015