Materialeoverbygningen

Effektiv medieforsyning, rådgivning og dialog

Som centralbibliotek for folkebibliotekerne i region Nordjylland anskaffer vi løbende danske og udenlandske titler indenfor alle materialetyper som en del af overbygningsfunktionen. Vi har fokus på en effektiv medieforsyning og give kvalificeret rådgivning om indkøb og nye medier til regionens biblioteker. Vi vil gerne løbende være i dialog med regionens biblioteker, så indkøbet matcher bibliotekernes behov og ønsker bedst muligt.

 

Forslag til indkøb

For at være så præcise som muligt i vores tilbud, modtager vi gerne forslag fra regionens biblioteker på nye titler og suppleringsønsker.

Har du forslag til indkøb eller kommentarer til overbygningsmaterialerne, så kontakt os endelig.

 

Leder af Indkøb og Logistik:

Tove Frantsen

Tove.frantsen@aalborg.dk

Tlf. 9931 4320

 

Koordinator for mediesamlingen:

Ida Maagaard Jensen

ida_jensen@aalborg.dk

tlf. 9931 4338