Roskilde Centralbibliotek rammeaftale kontrakt resultatrapport

Rammeaftale og resultatrapporter

Rammeaftalen mellem Slots- og Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed i aftaleperioden og de vilkår, der politisk gives herfor. 

Rammeaftale gælder centralbiblioteksvirksomhed i henhold til Lov om biblioteksvirksomhed, Lov nr. 340, af 17. maj 2000, §§ 9 – 12. 

Ifølge § 11 indgår Kulturministeriet aftale om centralbiblioteksvirksomheden med den kommune, hvis folkebibliotek skal varetage denne funktion. Med hjemmel i finansloven varetager Slots- og Kulturstyrelsen forhandling og indgåelse af aftale om centralbiblioteksvirksomheden på vegne af Kulturministeriet. 

Rammeaftale for Roskilde Centralbibliotek 2016-2019


Afrapporteringer for den gældende kontraktperiode fra 2016 og frem kan findes under vedhæftninger.

Ældre afrapporteringer fra forrige perioder, samt alle relaterede bilag til rapporterne, kan rekvireres ved henvendelse til: Leder af CB og Projekter, Christine Bruun, christinebru@roskilde.dk