Reglement for udlån

Lånetiden er 6 uger. Fornyelser ligeledes 6 uger. Erstatninger foregår på samme præmisser som lånernes.   

Fornyelse kan ske via Rosa, men det kan også lade sig gøre at forny via brev, mail og over telefonen ved hastesager. Skriftlige fornyelser behandles hver dag.  

Husk at angive materialets stregkode, hvis fornyelsen sker via brev eller mail.  

Mail-adressen til fornyelser er: voksenskranke1@roskildebib.dk