Roskilde Centralbibliotek strategi biblioteksrum

Strategi for centralbiblioteksopgaven 2016-2019

Centralbibliotekerne udbreder den statslige strategi med det formål, at understøtte kvaliteten og videreudviklingen af det moderne folkebibliotekstilbud til gavn for alle landets borgere.

Samfundets udvikling og demokratiet bygger på dygtige og initiativrige borgere. Biblioteker understøtter og styrker borgernes handlekraft i forhold til at fungere i et samfund under konstant forandring. 

Centralbibliotekerne understøtter bibliotekerne i denne proces og styrker bibliotekernes handlekraft.


Den Kompetente Region

Regionalt har Roskilde Centralbibliotek en overordnet målsætning, der tager afsæt i vores hidtidige strategi med fokus på at blive Den Kompetente Region

Vi ønsker at fortsætte bevægelsen fra ”centralbiblioteket og de andre biblioteker i regionen" til "vi som samlet region..."

Vi arbejder fortsat ud fra mantraet: ”Vi involverer, eksperimenterer og leverer, både regionens biblioteker og medarbejdere imellem, i løsningen af de næste fire års opgaver!”

Find hele den aktuelle og tidligere strategi vedhæftet i højre side.

Læs Roskilde Kommunes bibliotekspolitik her