Vejles CB virksomhed 2016-2019

Rammeaftalen for centralbiblioteksvirksomheden i Vejle 2016-2019 er underskrevet i december 2015. I spalten til højre findes og strategien for 2016-19 og kommisorier for udvikling af materialeoverbygningen og kompetencenetværket for samme periode.