Videndeling til og fra fynske biblioteker

BibDok

BibDok er en metode til at dokumentere effekten af bibliotekernes indsats. Ved sin iterative tilgang, danner metoden et godt grundlag for kvalificere, prioritere, evaluere og legitimere bibliotekernes indsatser.
Læs mere om BibDok her

For uddybende spørgsmål kontakt Nina Thorsted Petersen, ntp@odense.dk, tlf. 51482409
 

Ny grønbog sætter fokus på internationalisering i de danske folkebiblioteker

Projekt Sherpa har fra marts 2016 til februar 2018 arbejdet for at belyse bredden og mulighederne i internationalisering i de danske folkebiblioteker.
Grønbogen indledes med en række anbefalinger udformet af Hans Elbeshausen. Dernæst beskrives konkrete eksempler fra forskellige biblioteker på baggrund af interviews. Eksempelsamlingen er ikke en udtømmende liste, men forhåbentlig en kilde til inspiration. Bogen afrundes med fortællinger om bibliotekernes internationale veje, hvor både chefer, medarbejdere og projektledere har bidraget. 
 
Grønbogen er fremsendt i fysisk udgave til alle landets folkebiblioteker samt til andre relevante interessenter og samarbejdspartnere. Vores håb er at bidrage til en debat om, hvilken rolle internationaliseringen har og skal have fremover, og hvordan bibliotekssektoren samlet kan drage nytte af den.
Grønbogen findes i 2 versioner – en fysisk, let kondenseret version samt en online-version, som tilbyder interviews i fuld længde for den læser, som ønsker at læse mere. Den online version findes her. (og er som dokument i højre side)

Yderligere eksemplarer af den trykte version fås ved henvendelse til Morten Bendix Rasmussen: mortenbr@roskilde.dk eller Anne-Mette Kjærbye Jakobsen: amk@odense.dk.
 

Bogmærker til krimiserier

Odense Biblioteker og Borgerservice har udarbejdet en række bogmærker med krimiserier. Listen over forfattere er vedhæftet siden. Man kan kontakte vores formidlingsafdeling for flere informationer om dem.

Formidling, tlf. 6551 4417, mail pr-odense-centralbibliotek@odense.dk
 

Info og videndelingsdokumenter i de fynske biblioteker.

Flydende materialebestand i Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne. 

Frivillige på biblioteket

Odense Biblioteker og Borgerservice har udarbejdet en Frivillighedsmodel med bl.a. en velkomstfolder og en kontrakt. Se dokumenterne i mappen i højre side.