Vejle, 23. oktober 2019

Foreløbig program - mere på vej!

09.30-10.00 - kaffe og brød

Foto: Sprogsporet
Hellerup, 8. oktober 2019

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder. Målgruppen er børn i alderen 0-7 år. Bibliotekernes Sprogspor har modtaget støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Vejle, 7. oktober 2019

Bibliotekernes Sprogspor er bibliotekernes fælles indsats, som støtter sprogstimulering og tidlige læsefærdigheder. Målgruppen er børn i alderen 0-7 år. Bibliotekernes Sprogspor har modtaget støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Odense C, 5. september 2019

På dette tredje fynske FBS for praktikere møde vil vi høre KOMBIT’s Pernille Saul blandt andet fortælle om ny proces for mellemværender og andre nye spændende tiltage i FBS Cicero.

Dagsorden: 

Foto: Vejle Bibliotekerne
Vejle, 22. oktober 2019

Kom med til netværksmøde for biblioteksfolk, der arbejder med voksenarrangementer.

Roskilde, 28. august 2019

Kom med til det første netværksmøde for erfarne facilitatorer, hvor temaet er teoretisk up date og refleksiv praksis!
Hvordan kan vi containe og holde feltet kraftfuldt, når vi som facilitatorer får impuls til at reagere instinktivt eller vanemæssigt?

Odense C, 7. juni 2019

Årets andet møde i FBS for praktikere handler om alle de arbejdsgange der har med de svære materialer at gøre. Vi har alle sammen læsekredse, nogen af os har læsetasker, erindringskasser og alt muligt andre sammensat og ”besværligt” materiale.

Regionalt netværk omkring Fælles bibliotekssystem (FBS)
Aarhus C, 16. maj 2019

Så udveksler vi atter vores erfaringer om det fælles bibliotekssystem. Denne gang tager vi en tur til Aarhus og besøger Dokk1.

Punkter til emner, der ønskes diskuteret sendes til Steen Ammentorp.

Vejle, 14. maj 2019

DDB CMS Netværksmødet for bibliotekerne i Vejles CB-område

PROGRAM:

Kl. 9.30 - Ankomst og morgenmad.

Kl. 9.45 - Nyt fra BPI, v. Jørgen Gram Christensen

Sider

Abonnér på RSS - Netværksmøde