Biblioteket - danskernes guide i nyhedsjunglen lokalt og digitalt

Torsdag, 1. februar 2018 - 16:00
Fredericia

Biblioteksvagten inviterer til fyraftensmøde med oplæg og debat

"Fake news" er et begreb, der fylder mere og mere i mediebilledet. Med en stadig større nyhedsstrøm fra alverdens medier er det en kæmpe udfordring at navigere og sortere i nyhedsstrømme og fakta. Som almindelig borger drukner man nemt i kilder og nyheder.

Som biblioteker har vi et stort ansvar og en forpligtelse overfor vores borgere til at hjælpe med at sortere og vurdere kvaliteten af kilder, hvilket vi i Biblioteksvagten er meget optaget af. Biblioteksvagten vil derfor gerne inviterer til et fyraftensmøde om emnet. Alle medarbejdere på biblioteker i Danmark er inviteret - emnet er relevant for alle.

Thomas Hedin, fra TjekDet, har tilbudt os en præsentation om TjekDet og om fact finding. Efterfølgende vil der være plads til spørgsmål og debat om, hvordan vi som bibliotek hjælper vores brugere med at navigerer i et stadigt større informationsflow.

Til sidst præsenteres Biblioteksvagtens specialstyrke, der arbejder målrettet med fact finding – for dermed at bidrage til en bred borgeroplysning som modvægt til ”fake news”.

Biblioteksvagten er vært ved en sandwich + 1 vand, og arrangementet er gratis for alle, der ønsker at høre mere om emnet.

Tilmelding senest den 24. januar kl. 12.00 på Centralbibliotek.dk.

Fyraftensmøderne afholdes:
Tirsdag den 30. januar, kl. 16 - 18 - på Frederiksberg Bibliotek
Onsdag den 31. januar, kl. 16 - 18 - på Aalborg Bibliotek
Torsdag den 1. februar, kl. 16 - 18 - på Fredericia Bibliotek

Program for fyraftensmøderne:
16.00-16.05:  Kort velkomst / ved Biblioteksvagten 
16.05-16.50:  Oplæg om fake news/factfinding og præsentation af TjekDet / ved Thomas Hedin, TjekDet
16.50-17.10:  Spørgsmål og drøftelse af emnet 
17.10-17.25:  Servering af 1 sandwich og 1 vand 
17.25-17.55:  Orientering om Biblioteksvagtens specialstyrkes arbejde med FakeNews på Facebook
17.55:            Tak for i dag


Tilknytning

Målgruppe

Alle med interesse for emnet

Det praktiske

Afholdes

Torsdag, 1. februar 2018 - 16:00 - 18:00

Adresse

Fredericia Bibliotek
Prinsessegade 27
7000 Fredericia,
Danmark

Tilmelding

Tilmeldingsfrist

Onsdag, 24. januar 2018 - 12:00

Deltagere

I alt 11 deltagere

Odense Bibliotekerne
Viborg Bibliotekerne
Biblioteket Sønderborg
Biblioteket Sønderborg
Assens Bibliotekerne
Viborg Bibliotekerne
Fredericia Bibliotek
Vejle Bibliotekerne
Silkeborg Bibliotekerne
Fredericia Bibliotek