Foto: Gentofte Centralbibliotek

Bib*forum

Fagblad for bibliotekerne i Region Hovedstaden.

Udkommer 4 gange årligt, og indeholder aktuelle artikler om nye strømninger, tendenser og tiltag med relevans for hovedstadsregionens biblioteker.

Redaktionsudvalget består af:

  • Thomas Angermann, leder af Kultur & Bibliotek, Gentofte Bibliotekerne (ansvarshavende redaktør)
  • Birgitte Vinding, kommunikationsmedarbejder, Helsingør Kommunes Biblioteker
  • Mikkel Fabritius Sørensen, udviklingschef, Albertslund Bibliotek
  • Caroline Enghoff Mogensen, bibliotekar, Blågården Bibliotek
  • Stefan Søndervang, bibliotekar, Rudersdal Bibliotekerne
  • Tania Schwartz, leder af Administration, IT, Web og Kommunikation, Rudersdal Bibliotekerne
  • Bo Steengaard Christensen, CB-sekretær, Gentofte Bibliotekerne

Artikler fra bibliotekerne i CB-området er meget velkommen og kan indsendes på e-mail til Bo steengaard Christensen på bsc@gentofte.dk

Læs nyeste nummer af BibForum her: