Hotline

CB Hotline


Gentofte Centralbiblioteks hotline, hvor bibliotekerne i Region Hovedstaden kan komme i direkte kontakt med en bibliotekar. Brug hotline ved konkrete forespørgsler og hastebestillinger.

Direkte telefon 39 98 58 89.

Telefonen er åben hverdage 9-19, Lørdage 10-16.