Kørselsordningen

Gentofte Centralbibliotek varetager kørselsvirksomheden til folkebibliotekerne, de statslige overbygningsbiblioteker samt forsknings- og uddannelsesbiblioteker i området, der dækker Region Hovedstaden.

Der køres mandag - fredag.

Kontaktperson:

Bo Steengaard Christensen, bsc@gentofte.dk, tlf. 39 98 58 44

Kørselsordningen omfatter:

Transport af biblioteksmaterialer til og fra Centralbiblioteket
Transport af biblioteksmaterialer mellem betjeningsområdets biblioteker
Transport af biblioteksmaterialer til og fra den nationale rute
Distribution af breve, meddelelser o.l. i det omfang de er en del af lånesamarbejdet.

Specielt angående Guitar Hero og lignende materialer:

Der er kommet en afklaring ang. Guitar Hero, der betyder, at materialet medtages i kørselsordningen på lige fod med øvrige materialer.

Fremover kan Guitar Hero lægges i den grønne kasse. Sørg blot for, at der er en tydelig markering af, hvor materialet skal hen.

I skal bruge de almindelige kørselssedler, men da vognmanden tager Guitar Hero ind på forsædet, skal I sikre jer, at køresedlen sidder ordentlig fast.

Erstatninger:

Hvis et materiale bortkommer under forsendelse med kørselsordningen gælder ifølge Styrelsen følgende erstatningsregler:

Det långivende bibliotek må bære tabet, hvis materialet bortkommer undervejs til låntagende bibliotek.

Det låntagende bibliotek må bære tabet, hvis materialet bortkommer under returneringen til långivende bibliotek.

Hvis materialer vandskades under transporten er det vognmanden, der er erstatningspligtig.

Kørselsordningen omfatter ikke:

Transport af informationsmaterialer (pjecer, foldere, plakater o.l.) fra hel - eller halvofficielle institutioner og organisationer, er ikke omfattet af kørselsordningen, men det kan mod betaling aftales med Postnord Logistics på tlf. 33 62 92 51 eller kulturstyrelsen.dk@postnord.com

Yderligere oplysninger om kørselsordningen, den nationale rute, regler for sortering, mærkning og pakning m.v. kan læses på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside for kørselsordningen.

Køreplaner:

De nyeste køreplaner kan ses her.