BoK - Netværk for Brugeroplevet Kvalitet

Hvad synes brugerne er kvalitet? Det kan du blive klogere på i BoK, Roskilde Centralbiblioteks nye netværk for Brugeroplevet Kvalitet.

I netværket vil vi sammen opbygge kompetencer, vilje og mod til at arbejde med brugeroplevet kvalitet i praksis. Du er med andre ord ikke alene. I netværket kan vi inspirere og styrke hinanden, så det bliver sjovere og nemmere at arbejde med metoderne.

Netværket skal styrke deltagernes viden om, brug af og samarbejde om brugeroplevet kvalitet. Vi vil beskæftige os med hele spektret af dataindsamlingsmetoder, facilitering af brugere, samt brug af resultater i bred forstand.

Vi skal bl.a. arbejde med og blive klogere på:

  • Kvalitative brugerundersøgelsesmetoder
  • Design thinking metoder
  • Lokale brugerundersøgelser
  • BibDok og dine lokale indsatser
  • Kvantitative brugerundersøgelsesmetoder
  • Facilitering af brugere

Kom og vær med – og husk arbejdstøjet!
Målgruppen for netværket er biblioteksansatte i regionen, der arbejder med feltet – eller skal i gang med det.

Netværkets opgave er i fællesskab at opbygge viden og kompetencer, som anvendes i praksis inden for feltet brugeroplevet kvalitet. Opgaven er endvidere at skabe en ”gøre kultur”, hvor deltagerne hjemme arbejder test- og ad hoc relateret i forhold til de temaer, som behandles på netværksmøderne.

Det betyder, at deltagerne forpligter sig til at være aktive på netværkets møder og til at afprøve og arbejde med metoderne på eget bibliotek. Det kunne være:

  • At fortælle om egne oplevelser med feltet, dele ud af erfaringer og viden til de andre deltagere
  • At være aktive i at danne relationer i netværket 
  • At teste små forløb hjemme i relation til de temaer som har været på møderne
  • At komme med forslag til temaer

Mødeform
BoK er et åbent netværk som mødes 2-4 gange årligt. Ved møderne tages der udgangspunkt i faste punkter, mens temaerne vil være meget varierende. Sparring og erfaringsudveksling er et fast punkt på dagsordnen.

Møderne afholdes primært på et af regionens biblioteker, men kan også lægges andre steder, hvis det er oplagt i forhold til temaet.

Tovholder for netværket er Isabella Gothen, Roskilde Centralbibliotek: isabellag@roskilde.dk

 


Martsmøde i BOK - reservér den 24.3

Du er inviteret til næste møde i BOK netværket: Den 24. marts kl. 10-14 på Næstved Bibliotek.

Temaet for mødet er segmentering: Strategisk valg af målgruppe, samt brugerinvolveringspolitik – hvorfor skal vi involvere brugerne.

Mette Tew, projektkoordinator fra Køge Bibliotekerne, vil med udgangspunkt i Tænketankens segmenteringsundersøgelse fortælle om strategisk valg af målgrupper.

Nyt netværksmøde den 15.december 2016

Næste møde i netværket er den 15. december på Roskilde Bibliotek.

Temaet er Lytteposter, og det kommer til at handle om, hvordan du aktivt kan ”lytte” efter, hvordan brugerne oplever biblioteket. Der kommer cases på, hvordan du kan gøre det i praksis.

Netværksmødet bliver snart oprettet som arrangement, så I kan tilmelde jer her på centralbibliotek.dk - men reserver allerede nu den 15. december til netværksmøde.

Orienter også din kollega om datoen, hvis det er relevant for ham/hende at deltage på netværksmødet.

Tilknytning

Kommende arrangementer

Følgere

Slagelse Bibliotekerne
Guldborgsund Bibliotekerne
Guldborgsund Bibliotekerne
Biblioteket Frederiksberg
Roskilde Bibliotekerne
Guldborgsund Bibliotekerne
Fredericia Bibliotek
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Odsherred Bibliotek Og Kulturhuse
Roskilde Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Stevns Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Holbæk Bibliotek
Greve Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne
Bornholms Biblioteker
Solrød Bibliotek
Greve Bibliotek
Rudersdal Bibliotekerne
Rudersdal Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Hillerød Bibliotekerne
Vordingborg Bibliotekerne
Guldborgsund Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Køge Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Slagelse Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Faxe Kommunes Biblioteker
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Roskilde Bibliotekerne
Sorø Bibliotek
Vordingborg Bibliotekerne
Køge Bibliotekerne
Ringsted Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne