Det Nye Musikbibliotek - fra oplysning til oplevelse

Dette er gruppen for det faglige udviklingsforløb: Det Nye Musikbibliotek - fra oplysning til oplevelse
Herinde vil du som medlem kunne finde materiale fra møderne - og have mulighed for at kontakte de andre deltagere.

Formål

Formålet med udviklingsforummet er at introducere et nyt mindset til deltagerne i forhold til musikformidling i en bibliotekskontekst. Et mindset, der tænker musikformidling på nye måder, fri af transaktionskrav og traditionel materialeforståelse, og sætter musikformidlingen i scene i forhold til at skabe oplevelser. 
 
Forløbet vil også sætte fokus på, hvilke nye roller medarbejderne skal spille i en aktiv musikformidling som skaber størst mulig værdi for brugerne – og undersøge hvilke andre aktører, der kan bidrage til skabelsen af nye musikoplevelser i biblioteksrummet eller andre steder i lokalområdet.

Form
Udviklingsforummet består af fire heldagsmøder. Det fjerde møde vil tage form som en fælles casepræsentation og sparring/feedback mellem deltagerne i forhold til realisering. Deltagerne vil under hele forløbet arbejde med deres egne medbragte udfordringer (se deltagerforudsætninger). Forløbet vil bestå af både faglige og metodiske inspirationsoplæg, konceptudvikling og sparring fra de andre deltagere.
Indhold
På de fire møder kommer følgende indholdselementer i spil:

1. møde torsdag den 9. februar 2012
Udforskning af nyt mindset: Fra produkt til oplevelse – hvordan arbejder man med oplevelsesdesign? Hvad er det, vi skal designe og fra hvilke perspektiver: lytning, udøvelse, værket og formidling. Hvad sker der, når oplysning bliver til oplevelse og bruger til producent?
 
2. møde onsdag den 7. marts 2012
Hvem er afsender på begivenheden? Undersøgelse af kuratorrollen: kan vi kuratere musikoplevelser? Vi kigger på de relationelle kompetencer, der skal i spil, værtsroller (et kig indad) og fokus på nye samarbejder (et kig udad)
 
3. møde tirsdag den 17. april 2012
Hvad betyder det fysiske rum for musikoplevelser. Hvilke muligheder har vi på biblioteket og ude af biblioteket (outreach), og hvordan vælger man location? (evt. studietur)
 
4. møde tirsdag den 15. maj 2012
Deltagerne præsenterer deres koncepter og giver sparring

Det forventes, at deltagerne i udviklingsforløbet arbejder aktivt med deres lokale musikudfordringer med afsæt i de metodiske greb der præsenteres, tager del i netværksaktiviteterne og bidrager med egen erfaringer. Deltagernes arbejde med de lokale formidlingsudfordringer og deres egen kompetenceudvikling i forhold til musikformidling bliver således omdrejningspunkt for udviklingsforløbet.
 
Deltagerne bør afsætte hele dagen de pågældende datoer (nærmere oplysninger om tidpunkter og sted eftersendes).

Konsulenter på forløbet:

Stig Grøntved Larsen: sgl@gentofte.dk
Amalie Ørum Hansen: ahan@gentofte.dk (tovholder)Tilknytning

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Esbjerg Kommunes Biblioteker
Guldborgsund Bibliotekerne
Tårnby Kommunebiblioteker
Biblioteket Frederiksberg
Tårnby Kommunebiblioteker
Gladsaxe Bibliotekerne
Herlev Bibliotek
Hvidovre Bibliotekerne
Københavns Biblioteker
Københavns Biblioteker
Albertslund Bibliotek
Hvidovre Bibliotekerne
Ballerup Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne
Gladsaxe Bibliotekerne
Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne
Aalborg Bibliotekerne
Dragør Bibliotekerne
Rødovre Kommunebiblioteker
Halsnæs Kommune Bibliotekerne
Rødovre Kommunebiblioteker
Rudersdal Bibliotekerne
Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne