Digital transformation – nationalt indsatsområde 2018-2019

Bibliotekerne skal være digitalt kompetente og med til at styrke borgerne i den digitale transformation.

Derfor har Centralbibliotekerne igangsat et nationalt indsatsområde med temaet ”Den digitale transformation”, hvor målet er at styrke og udvikle bibliotekernes indsats over en 2-årig periode.

Det nationale indsatsområde er støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og koordineres af Vejle Bibliotekerne i tæt samarbejde med de øvrige centralbiblioteker

Indsatsen er blevet igangsat i 2018 med et udviklingsprojekt ”Organisationsforløb i digital transformation”, hvor der blev lavet et overordnet analyse- og visionsarbejde i foråret 2018.

På grundlag af dette er der blevet udviklet et organisationsforløb med videndelings- og kompetenceudviklingskoncepter for både ledere og medarbejdere. Forløbet er modulopbygget og tager afsæt i det enkelte biblioteks eget digitale transformationsbehov og – målsætninger i arbejdet med at udvikle organisatorisk mindset på området.

Forløbet består af videobaserede moduler, der præsenterer metoder og værktøjer, som understøtter arbejdet med digital transformation. Modulerne afvikles lokalt og tilpasses efter valgt case. Det sikrer størst fleksibilitet og mulighed for at deltage, uanset biblioteksstørrelse og geografisk placering. Forløbet understøttes af uddannede CB-guider, der hjælper bibliotekerne gennem forløbet.

Der er tilmeldt 20 biblioteker til organisationsforløbet, der  udrulles i alle CB-områder fra 1. kvartal 2019 - se mere på projektsiden: https://centralbibliotek.dk/groups/national-indsats-2018-2019-digital-transformation. Der er p.t. 10 biblioteker på venteliste til næste forløb.

Formålet med projektet er, at styrke bibliotekernes kompetencer på feltet, styrke bibliotekernes egen fortælling og identitet som en værdifuld aktør i feltet ”den digitale transformation”, men det handler også om at sikre, at det enkelte bibliotek tager ansvar for og ejerskab til digital transformation i egen organisation. Hvis bibliotekerne fortsat skal være troværdige spillere i sikring af borgernes digitale dannelse må de gå forrest med udviklingen af egne tilbud og ikke mindst en digital praksis.

Målet er, at der kan spores en mærkbar effekt i de deltagende bibliotekers digitale kompetencer og ydelser som følge af deltagelse i forløbet.

I løbet af 2018 og 2019 igangsættes yderligere projekter og kompetenceforløb inden for område bl.a. ”Teknologi for alle – digitale læringsforløb” og ”Brug bibliotekernes data”

Kontaktperson: Lilli Mortensen, Vejle Bibliotekerne, lm@vejlebib.dk tlf. 23 62 41 90


Bibliotekerne skal kunne mere ...

... særligt inden for den digitale transformation

Det viser den analyse, som landets centralbiblioteker under det fællesindsatsområde ’Digital Transformation’ har udarbejdet. Herover 2018 har centralbibliotekerne arbejdet med at kortlægge bibliotekernes digitale landskab via undersøgelser, workshops og interviews i forskellige afskygninger.

Mest af alt for at blive klogere på rigets tilstand og for at identificere områder, hvor vi som biblioteker kan sætte ind og løfte noget fra at være godt til at være endnu bedre.

Visionspapiret – fik du læst det?

”Bibliotekerne skaber nytænkende digitale løsninger for og med borgerne med afsæt i bibliotekets kerneområder og en fælles forståelse af den digitale udvikling som en væsentlig faktor i forbindelse med oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.
Bibliotekerne understøtter og løfter borgernes digitale dannelse og teknologiske forståelse med ny viden, grænsesøgende nysgerrighed og smittende kreativitet”.

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Esbjerg Kommunes Biblioteker
Varde Bibliotek
Gentofte Bibliotekerne
Slots- og Kulturstyrelsen
Vejle Bibliotekerne
Solrød Bibliotek
Vejle Bibliotekerne
Thisted Bibliotek
Vejle Bibliotekerne
Brønderslev Bibliotek
Brønderslev Bibliotek
Odense Bibliotekerne
Aalborg Bibliotekerne
Thisted Bibliotek
Viborg Bibliotekerne
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Ikast-Brande Bibliotek
Guldborgsund Bibliotekerne
Ballerup Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Kolding Bibliotekerne
Odder Bibliotek
Herning Bibliotekerne
Aalborg Bibliotekerne
Aalborg Bibliotekerne
Norddjurs Biblioteker
Horsens Bibliotek
Kolding Bibliotekerne
Det Kgl. Bibliotek
Fredericia Bibliotek
Fredericia Bibliotek
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne
Ikast-Brande Bibliotek
Odense Bibliotekerne
Kolding Bibliotekerne
Svendborg Bibliotek
Langeland Bibliotek
Fredericia Bibliotek
Vesthimmerlands Biblioteker
Aalborg Bibliotekerne
Aarhus Kommunes Biblioteker
Slagelse Bibliotekerne
Ringsted Bibliotek
Odense Bibliotekerne
Ballerup Bibliotekerne
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Aabenraa Bibliotekerne
Skive Bibliotek
Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne
Fredericia Bibliotek
Københavns Biblioteker
Aalborg Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Guldborgsund Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Aalborg Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne