Digitale kontaktpersoner og it-vejledere i Gentoftes CB-område

Denne gruppe henvender sig til de digitale kontaktpersoner og it-vejledere i Gentoftes CB-område, som arbejder med at klæde de mindre it-parate borgere og virksomheder på i forhold til at kunne agere i den digitale virkelighed. 

Som kontaktpersoner er I tilknyttet det store nationale samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen på vegne af jeres lokale bibliotek. Et forpligtende samarbejde som kort fortalt handler om, at forskellige aktører, herunder landets folkebiblioteker, er aktive i forhold til at klæde de mindre it-parate borgere og virksomheder på i forhold til udrulningen af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.  

Det er her i gruppen, at I fremadrette kan finde materiale fra de årlige digitale landsmøder, de regionale netværksmøder og andre relevante fora.

For yderligere info kontakt CB-tovholder for gruppen: Jeanne Nørreskov Karup, jnka@gentofte.dk 

 


Materiale om nettets rolle i forhold til unge og ekstremisme

Kære Alle,

Medierådet har i samarbejde med PET og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme udgivet et stort informationsmateriale, der sætter fokus på nettets rolle i forhold til unge og ekstremisme. Udgivelsen hedder ”Nettets vildveje – om løgn, manipulation og propaganda online” og er udformet som et online-magasin med artikler, film og podcasts. 

Tilbud om kursusforløb: Bliv klædt på til biblioteksundervisning i it-sikkerhed

Kære Alle,

den 18. maj afholder vi kurset ”Bliv klædt på til biblioteksundervisning i it-sikkerhed” på hovedbiblioteket i Hellerup. Kurset henvender sig til dem af jer der underviser unge (15-25 år) og seniorer (60+) i it-sikkerhed. Tilbuddet er i forlængelse af den borgerrettede informationskampagne om sikker digital adfærd ”Vi holder hackerne ude”, som blev gennemført i hele landet fra den 7. november 2017 og fire uger frem.

Borgerrettet informationskampagne om sikker digital adfærd fra den 7. november

Kære Alle,
fra den 7. november 2017 og 4 uger frem gennemføres en landsdækkende informationskampagne rettet mod borgere om sikker digital adfærd (kampagnen starter med en temauge i Danmarks Radio om emnet). Biblioteker og de kommunale borgerservicecentre bliver en vigtig del af kommunikationen for kampagnerne, og KL har sent infobrev til jeres ledere desangående den 24. oktober.

Kursus fra Erhvervsstyrelsen - sæt kryds den 20. november!

Kære Alle,

det omtalte kursus fra Erhvervsstyrelsen for de digitale kontaktpersoner for virksomhed er nu datofastsat, SÅ sæt allerede nu kryds i kalenderen den 20. november 2017!
Nærmere info om indhold og program følger senest september/oktober.

Bedste Hilsner og god sommer
Jeanne, CB-tovholder

Virk.dk

Hvordan var det nu med samarbejdet med Erhvervsstyrelsen, hvor bibliotekerne igen skal hjælpe med indberetning af virksomhedsoplysninger for de virksomhedsejere der er særligt udfordrede i forhold til digital selvbetjening?
Bibliotekerne skulle finde nogle kontaktpersoner og disse skulle undervises men hvem organiserer dette nye tiltag?


Materiale om nettets rolle i forhold til unge og ekstremisme

Kære Alle,

Medierådet har i samarbejde med PET og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme udgivet et stort informationsmateriale, der sætter fokus på nettets rolle i forhold til unge og ekstremisme. Udgivelsen hedder ”Nettets vildveje – om løgn, manipulation og propaganda online” og er udformet som et online-magasin med artikler, film og podcasts. 

Tilbud om kursusforløb: Bliv klædt på til biblioteksundervisning i it-sikkerhed

Kære Alle,

den 18. maj afholder vi kurset ”Bliv klædt på til biblioteksundervisning i it-sikkerhed” på hovedbiblioteket i Hellerup. Kurset henvender sig til dem af jer der underviser unge (15-25 år) og seniorer (60+) i it-sikkerhed. Tilbuddet er i forlængelse af den borgerrettede informationskampagne om sikker digital adfærd ”Vi holder hackerne ude”, som blev gennemført i hele landet fra den 7. november 2017 og fire uger frem.

Borgerrettet informationskampagne om sikker digital adfærd fra den 7. november

Kære Alle,
fra den 7. november 2017 og 4 uger frem gennemføres en landsdækkende informationskampagne rettet mod borgere om sikker digital adfærd (kampagnen starter med en temauge i Danmarks Radio om emnet). Biblioteker og de kommunale borgerservicecentre bliver en vigtig del af kommunikationen for kampagnerne, og KL har sent infobrev til jeres ledere desangående den 24. oktober.

Kursus fra Erhvervsstyrelsen - sæt kryds den 20. november!

Kære Alle,

det omtalte kursus fra Erhvervsstyrelsen for de digitale kontaktpersoner for virksomhed er nu datofastsat, SÅ sæt allerede nu kryds i kalenderen den 20. november 2017!
Nærmere info om indhold og program følger senest september/oktober.

Bedste Hilsner og god sommer
Jeanne, CB-tovholder

Virk.dk

Hvordan var det nu med samarbejdet med Erhvervsstyrelsen, hvor bibliotekerne igen skal hjælpe med indberetning af virksomhedsoplysninger for de virksomhedsejere der er særligt udfordrede i forhold til digital selvbetjening?
Bibliotekerne skulle finde nogle kontaktpersoner og disse skulle undervises men hvem organiserer dette nye tiltag?

Der er ikke nogle dokumenter i denne gruppe.

Tilknytning

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Hillerød Bibliotekerne
Hillerød Bibliotekerne
Biblioteket Frederiksberg
Rudersdal Bibliotekerne
Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker
Hillerød Bibliotekerne
Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker
Ballerup Bibliotekerne
Egedal Bibliotekerne
Rudersdal Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Glostrup Bibliotek
Tårnby Kommunebiblioteker
Hvidovre Bibliotekerne
Hillerød Bibliotekerne
Gladsaxe Bibliotekerne
Københavns Biblioteker
Gentofte Bibliotekerne
Hillerød Bibliotekerne
Frederikssund Bibliotekerne
Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker
Gentofte Bibliotekerne