Digitale kontaktpersoner og it-vejledere i Gentoftes CB-område

Denne gruppe henvender sig til de digitale kontaktpersoner og it-vejledere i Gentoftes CB-område, som arbejder med at klæde de mindre it-parate borgere og virksomheder på i forhold til at kunne agere i den digitale virkelighed. 

Som kontaktpersoner er I tilknyttet det store nationale samarbejde mellem Slots- og Kulturstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen på vegne af jeres lokale bibliotek. Et forpligtende samarbejde som kort fortalt handler om, at forskellige aktører, herunder landets folkebiblioteker, er aktive i forhold til at klæde de mindre it-parate borgere og virksomheder på i forhold til udrulningen af Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi.  

Det er her i gruppen, at I fremadrette kan finde materiale fra de årlige digitale landsmøder, de regionale netværksmøder og andre relevante fora.

For yderligere info kontakt CB-tovholder for gruppen: Jeanne Nørreskov Karup, jnka@gentofte.dk 

 


Temadag om Dataetik og folkeoplysning – Hvad skal borgeren vide?

Kære Digitale kontaktpersoner

Jeg vil lige gøre opmærksom på den spøændende temadag omkring dataetik og folkeoplysning vi afholder i næste uge. Der er stadig ledige pladser. I kan se program og tilmelde jer via dette link.

Mvh Karen Myhre, Gentofte Centralbibliotek

National cybersikkerhedsmåned i oktober

Kære Alle,
Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen sætter i oktober måned fokus på cybersikkerhed, og har etableret en dedikeret temasektion på sikkerdigital.dk om cybersikkerhedsmåneden, som netop er gået i luften i dag, se her!
Jeg håber, I vil hjælpe med at sprede budskabet og være med til at sætte fokus herpå på jeres biblioteker.
Bedste Hilsner Jeanne, CB-tovholder

Nyhedsbrev fra Erhvervsstyrelsen

I dette halvårs nyhedsbrev kan du læse om det foreløbige resultat af årsagsregistreringen og se, om dit bibliotek er blandt frontløberne – ellers må I meget gerne deltage.
Vi fortæller også om de webinarer, som netop er afholdt, og som kan ses på Virk Wiki. Vi fortsætter med nye webinarer efter sommerferien – og du kan have indflydelse på emnerne.
Nogle biblioteker har lavet lokale kampagner for it-vejledningen. Efter sommeren vil vi gerne have flere biblioteker med på kampagnerne.

Digitalt landsmøde 2019

Kære Alle, så afholder vi igen digitalt landsmøde – landsmødet løber af stablen torsdag den 10. oktober i Vejle, I kan tilmelde jer og se program for dagen for dagen her. Vi skal på dagen bl.a. tale om jeres rolle som formidler af de offentlige digitale tilbud, så hvis nogle af jer er nye i rollen som digital kontaktperson eller har behov for at genbesøge rolle, så er det digitale landsmøde en oplagt mulighed for at blive endnu skarpere på, hvad der forventes af én, når man er digital kontaktperson.

Materiale om nettets rolle i forhold til unge og ekstremisme

Kære Alle,

Medierådet har i samarbejde med PET og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme udgivet et stort informationsmateriale, der sætter fokus på nettets rolle i forhold til unge og ekstremisme. Udgivelsen hedder ”Nettets vildveje – om løgn, manipulation og propaganda online” og er udformet som et online-magasin med artikler, film og podcasts. 

Tilbud om kursusforløb: Bliv klædt på til biblioteksundervisning i it-sikkerhed

Kære Alle,

den 18. maj afholder vi kurset ”Bliv klædt på til biblioteksundervisning i it-sikkerhed” på hovedbiblioteket i Hellerup. Kurset henvender sig til dem af jer der underviser unge (15-25 år) og seniorer (60+) i it-sikkerhed. Tilbuddet er i forlængelse af den borgerrettede informationskampagne om sikker digital adfærd ”Vi holder hackerne ude”, som blev gennemført i hele landet fra den 7. november 2017 og fire uger frem.

Borgerrettet informationskampagne om sikker digital adfærd fra den 7. november

Kære Alle,
fra den 7. november 2017 og 4 uger frem gennemføres en landsdækkende informationskampagne rettet mod borgere om sikker digital adfærd (kampagnen starter med en temauge i Danmarks Radio om emnet). Biblioteker og de kommunale borgerservicecentre bliver en vigtig del af kommunikationen for kampagnerne, og KL har sent infobrev til jeres ledere desangående den 24. oktober.

Kursus fra Erhvervsstyrelsen - sæt kryds den 20. november!

Kære Alle,

det omtalte kursus fra Erhvervsstyrelsen for de digitale kontaktpersoner for virksomhed er nu datofastsat, SÅ sæt allerede nu kryds i kalenderen den 20. november 2017!
Nærmere info om indhold og program følger senest september/oktober.

Bedste Hilsner og god sommer
Jeanne, CB-tovholder

Virk.dk

Hvordan var det nu med samarbejdet med Erhvervsstyrelsen, hvor bibliotekerne igen skal hjælpe med indberetning af virksomhedsoplysninger for de virksomhedsejere der er særligt udfordrede i forhold til digital selvbetjening?
Bibliotekerne skulle finde nogle kontaktpersoner og disse skulle undervises men hvem organiserer dette nye tiltag?

Tilknytning

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Brøndby Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne
Glostrup Bibliotek
Herning Bibliotekerne
Hillerød Bibliotekerne
Hillerød Bibliotekerne
Biblioteket Frederiksberg
Rudersdal Bibliotekerne
Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker
Hillerød Bibliotekerne
Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker
Ballerup Bibliotekerne
Egedal Bibliotekerne
Rudersdal Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Tårnby Kommunebiblioteker
Hvidovre Bibliotekerne
Hillerød Bibliotekerne
Gladsaxe Bibliotekerne
Københavns Biblioteker
Gentofte Bibliotekerne
Hillerød Bibliotekerne
Frederikssund Bibliotekerne
Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker
Gentofte Bibliotekerne