Digitale Kontaktpersoner og it-vejledere i Roskildes CB-område

Denne gruppe er for de udpegede Digitale Kontaktpersoner og it-vejledere i Roskilde CB-område.
Tidligere har der eksisteret 2 selvstændige grupper - rettet mod hver sin målgruppe. Roskilde CB har i 2014 lagt de 2 selvstændige grupper sammen, da der var en del overlap person- og temamæssigt.

Gruppen består af personer der arbejder under netværket med IT-undervisning og formidling af offentlige selvbetjeningsløsninger på nettet. Rettet mod både mindre it-parate borgere og mindre it-parate virksomheder.
Medlemmerne består af kontaktpersoner og it-vejledere der:

  • arbejder med borger.dk, herunder kampagner under de fællesoffentlige kommunikationsindsatser
  • er uddannede og aktive deltagere under Lær Mere om it-tiltaget i forbindelse med Kulturstyrelsens samarbejder med Digitaliseringsstyrelsen
  • er aktive deltagere under it-tiltaget rettet mod mindre it-parate virksomheder i forbindelse med Kulturstyrelsens samarbejder med Erhvervsstyrelsen


Gruppen er en del af det nationale netværk, hvor der er min. 1 kontaktperson i hver af landets 98 kommuner.

 


Tovholdere for netværket er:
Anne Iversen - anneiv@roskilde.dk / 24455974
 

Link til beskrivelse af projektet It-hjælp til mindre it-parate virksomheder


Hvordan kan vi motivere hinanden til at deltage aktivt i netværket? Netværksmøde den 13.9.2018

Her finder I stikord og noter fra vores arbejde med at udvikle netværket på mødet den 13. september 2018.

Vi arbejde i 4 trin med spørgsmålet: Hvordan kan vi motivere hinanden i CB-området til at deltage aktivt i netværket?

Nogle af idéerne har vi allerede grebet - andre kan vi løbende følge op på!
Sig til, hvis der er noget I er nysgerrige på, hvis I får flere idéer eller hvis der er andet vi skal handle på.

Persondataforordningen - Hvordan håndterer du det?

Persondataforordningen står for døren, derfor vil vi gerne en opdatering om jeres arbejde med den.Skriv gerne et indlæg i stil med de to eksempler fra Sorø og Greve, så vi ud fra dette kan sparre og blive inspireret at de mange tiltag i regionen.Sorø: Vi får besøg af Sorø Kommunes Sikkerhedsarkitekt på næste personalemøde.

Nøglekort app - digital fuldmagt folder og vejledninger

Kære alle,Her kan I læse om den nye NemID app!Jeg blev præsenteret for app'en ved Digitaliseringsstyrelsens netværk Digital Inklusion.

App'en er enkel og meget brugervenlig.Her er et godt link, når I skal formidle app'en til jeres kolleger.

Bonuslinket til vejledninger omkring fuldmagter er også værd at studere og videreformidle.

 

Husk at tilmelde dig til netværksmøde i Solrød onsdag den 11. april!

Forberedelse til mødet:
Vi arbejder med Information om persondataloven, der træder i kraft i maj 2018. Hvilke konkrete tiltag er der i min kommune? Er der noget vi skal være særligt opmærksomme på at sikre/kommunikere ud i vores eget bibliotek?

Vi har "runden", hvor alle beretter om planlagte aktiviteter/siden sidst – hvad har vi på programmet? Status på undervisningsaktiviteter i eget bibliotek. Hvad gør vi særligt i forhold til Peronsdataloven i min kommune/mit bibliotek? – herunder afklaring fra egen ledelse om planlagte tiltag og aktiviteter.

IT undervisning på Sprogskolen

Kære alle
Jeg skal i gang med at planlægge et undervisningsforløb for sprogskolens kursister. Det er aftalt med 4 forløb a 2 lektioner hver gang og er for begyndere, dvs. vi er på niveauet Tænd computeren.. Sidste forløb bliver digital selvbetjening som borgerservice står for. Er der nogen her der har noget undervisningsmateriale, som jeg kunne kigge på?


Hvordan kan vi motivere hinanden til at deltage aktivt i netværket? Netværksmøde den 13.9.2018

Her finder I stikord og noter fra vores arbejde med at udvikle netværket på mødet den 13. september 2018.

Vi arbejde i 4 trin med spørgsmålet: Hvordan kan vi motivere hinanden i CB-området til at deltage aktivt i netværket?

Nogle af idéerne har vi allerede grebet - andre kan vi løbende følge op på!
Sig til, hvis der er noget I er nysgerrige på, hvis I får flere idéer eller hvis der er andet vi skal handle på.

Persondataforordningen - Hvordan håndterer du det?

Persondataforordningen står for døren, derfor vil vi gerne en opdatering om jeres arbejde med den.Skriv gerne et indlæg i stil med de to eksempler fra Sorø og Greve, så vi ud fra dette kan sparre og blive inspireret at de mange tiltag i regionen.Sorø: Vi får besøg af Sorø Kommunes Sikkerhedsarkitekt på næste personalemøde.

Nøglekort app - digital fuldmagt folder og vejledninger

Kære alle,Her kan I læse om den nye NemID app!Jeg blev præsenteret for app'en ved Digitaliseringsstyrelsens netværk Digital Inklusion.

App'en er enkel og meget brugervenlig.Her er et godt link, når I skal formidle app'en til jeres kolleger.

Bonuslinket til vejledninger omkring fuldmagter er også værd at studere og videreformidle.

 

Husk at tilmelde dig til netværksmøde i Solrød onsdag den 11. april!

Forberedelse til mødet:
Vi arbejder med Information om persondataloven, der træder i kraft i maj 2018. Hvilke konkrete tiltag er der i min kommune? Er der noget vi skal være særligt opmærksomme på at sikre/kommunikere ud i vores eget bibliotek?

Vi har "runden", hvor alle beretter om planlagte aktiviteter/siden sidst – hvad har vi på programmet? Status på undervisningsaktiviteter i eget bibliotek. Hvad gør vi særligt i forhold til Peronsdataloven i min kommune/mit bibliotek? – herunder afklaring fra egen ledelse om planlagte tiltag og aktiviteter.

IT undervisning på Sprogskolen

Kære alle
Jeg skal i gang med at planlægge et undervisningsforløb for sprogskolens kursister. Det er aftalt med 4 forløb a 2 lektioner hver gang og er for begyndere, dvs. vi er på niveauet Tænd computeren.. Sidste forløb bliver digital selvbetjening som borgerservice står for. Er der nogen her der har noget undervisningsmateriale, som jeg kunne kigge på?


Tilknytning

Følgere

Greve Bibliotek
Gentofte Bibliotekerne
Stevns Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Guldborgsund Bibliotekerne
Faxe Kommunes Biblioteker
Hillerød Bibliotekerne
Faxe Kommunes Biblioteker
Roskilde Bibliotekerne
Odsherred Bibliotek Og Kulturhuse
Odsherred Bibliotek Og Kulturhuse
Ringsted Bibliotek
Kalundborg Bibliotek
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Roskilde Bibliotekerne
Vordingborg Bibliotekerne
Stevns Bibliotekerne
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Roskilde Bibliotekerne
Faxe Kommunes Biblioteker
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Sorø Bibliotek
Holbæk Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Greve Bibliotek
Bornholms Biblioteker
Solrød Bibliotek
Faxe Kommunes Biblioteker
Køge Bibliotekerne
Slagelse Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Stevns Bibliotekerne
Vordingborg Bibliotekerne
Odsherred Bibliotek Og Kulturhuse
Solrød Bibliotek
Greve Bibliotek
Bornholms Biblioteker
Faxe Kommunes Biblioteker
LollandBibliotekerne
Holbæk Bibliotek
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Vordingborg Bibliotekerne
Kalundborg Bibliotek
Erhvervsstyrelsen
Sorø Bibliotek
LollandBibliotekerne
LollandBibliotekerne
Kalundborg Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne