Digitale Kontaktpersoner og it-vejledere i Roskildes CB-område

Denne gruppe er for de udpegede Digitale Kontaktpersoner og it-vejledere i Roskilde CB-område.
Tidligere har der eksisteret 2 selvstændige grupper - rettet mod hver sin målgruppe. Roskilde CB har i 2014 lagt de 2 selvstændige grupper sammen, da der var en del overlap person- og temamæssigt.

Gruppen består af personer der arbejder under netværket med IT-undervisning og formidling af offentlige selvbetjeningsløsninger på nettet. Rettet mod både mindre it-parate borgere og mindre it-parate virksomheder.
Medlemmerne består af kontaktpersoner og it-vejledere der:

  • arbejder med borger.dk, herunder kampagner under de fællesoffentlige kommunikationsindsatser
  • er uddannede og aktive deltagere under Lær Mere om it-tiltaget i forbindelse med Kulturstyrelsens samarbejder med Digitaliseringsstyrelsen
  • er aktive deltagere under it-tiltaget rettet mod mindre it-parate virksomheder i forbindelse med Kulturstyrelsens samarbejder med Erhvervsstyrelsen


Gruppen er en del af det nationale netværk, hvor der er min. 1 kontaktperson i hver af landets 98 kommuner.

 


Tovholdere for netværket er:
Anne Iversen - anneiv@roskilde.dk / 24455974
 

Link til beskrivelse af projektet It-hjælp til mindre it-parate virksomheder


Handlingsplan for kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder - 2019

Kære alle

Her får I link til den opdaterede handleplan for 2019, som blev offentliggjort tidligere på måneden: https://digst.dk/media/19168/handlingsplan-2019.pdf

Bl.a. bliver materialet som Anna og Jarl præsenterede på internatet nævnt under under "B. De unge som prioriteret målgruppe". Det er også aktuelt i forbindelse med emnet på vores næste netværksmøde den 4. juni - tilmeldingen er i øvrigt åben :-)

/Anne

E-læringsforløb: ”Boost din betjening af studerende”

Endnu et tip - hvis I ikke allerede er opmærksomme på det:

Centralbibliotekernes ambassadørnetværk tilbyder lige nu et online kompetenceudviklingstilbud med fokus på betjening af studerende og digitale tilbud.

Alle kan deltage, men e-læringsforløbet henvender primært til personale, der betjener studerende på folkebibliotekerne.

Med dette tilbud ønsker vi at sætte mere fokus på bibliotekarens rolle i betjeningen af de studerende i dagligdagen på biblioteket, og hvordan vi bedst muligt får sat de digitale tilbud i spil over for netop denne målgruppe.

Følg med i gruppen Digital Dannelse

Et lille tip, hvis I ikke allerede følger med: Digital Dannelse er vores nationale gruppe for deling af undervisningsmaterialer og ideer om digital dannelse på folkebibliotekerne.

F.eks. har Rikke fra Herning lige delt disse link om digital dannelse i skoleregi:

Link til tema om den digitale skole på Alinea BlivKlog:
http://www.blivklog.dk/dendigitaleskole/

Materialer fra netværksmøde den 28. februar 2019

Kære alle Jeg har oprettet en mappe til materialer fra vores netværksmøder. I finder den i højre side under Vedhæftninger. Her finder I Gustavs præsentation fra oplægget om eKurser. Hvis I gerne vil tilmeldes nyhedsbrevet fra eKurser med information om nye kurser, PR-pakker og kampagner, kan I skrive til Gustav på: gustavlm@roskilde.dk I er også meget velkomne til at kontakte Gustav angående muligheden for et tilsvarende oplæg på jeres biblioteker, eller hvis I har spørgsmål eller gode idéer til eKurser.nu.

Hvordan kan vi motivere hinanden til at deltage aktivt i netværket? Netværksmøde den 13.9.2018

Her finder I stikord og noter fra vores arbejde med at udvikle netværket på mødet den 13. september 2018.

Vi arbejde i 4 trin med spørgsmålet: Hvordan kan vi motivere hinanden i CB-området til at deltage aktivt i netværket?

Nogle af idéerne har vi allerede grebet - andre kan vi løbende følge op på!
Sig til, hvis der er noget I er nysgerrige på, hvis I får flere idéer eller hvis der er andet vi skal handle på.

Input til internat den 29.-30. november 2018

I tråden her kan vi dele idéer og ønsker til det kommende internat. Emner, oplægsholdere, noget du selv vil byde ind med, noget du har brug for sparring på. Input fra netværksmøde d. 1. september 2018: Oplæg: Peder Wuth, projektleder Louisiana channel, om den digitale udvikling og trends (Anders, Køge) Mere i dybden med "Vi holder hackerne ude" og fokus på de unge (Monica, Bornhom) Emne: Hvor er vi på vej hen? Fremtidsforskning. Sociologisk vinkel - hvad betyder den digitale transformation for vores adfærd og relationer?


Handlingsplan for kommunikation og hjælp til borgere og virksomheder - 2019

Kære alle

Her får I link til den opdaterede handleplan for 2019, som blev offentliggjort tidligere på måneden: https://digst.dk/media/19168/handlingsplan-2019.pdf

Bl.a. bliver materialet som Anna og Jarl præsenterede på internatet nævnt under under "B. De unge som prioriteret målgruppe". Det er også aktuelt i forbindelse med emnet på vores næste netværksmøde den 4. juni - tilmeldingen er i øvrigt åben :-)

/Anne

E-læringsforløb: ”Boost din betjening af studerende”

Endnu et tip - hvis I ikke allerede er opmærksomme på det:

Centralbibliotekernes ambassadørnetværk tilbyder lige nu et online kompetenceudviklingstilbud med fokus på betjening af studerende og digitale tilbud.

Alle kan deltage, men e-læringsforløbet henvender primært til personale, der betjener studerende på folkebibliotekerne.

Med dette tilbud ønsker vi at sætte mere fokus på bibliotekarens rolle i betjeningen af de studerende i dagligdagen på biblioteket, og hvordan vi bedst muligt får sat de digitale tilbud i spil over for netop denne målgruppe.

Følg med i gruppen Digital Dannelse

Et lille tip, hvis I ikke allerede følger med: Digital Dannelse er vores nationale gruppe for deling af undervisningsmaterialer og ideer om digital dannelse på folkebibliotekerne.

F.eks. har Rikke fra Herning lige delt disse link om digital dannelse i skoleregi:

Link til tema om den digitale skole på Alinea BlivKlog:
http://www.blivklog.dk/dendigitaleskole/

Materialer fra netværksmøde den 28. februar 2019

Kære alle Jeg har oprettet en mappe til materialer fra vores netværksmøder. I finder den i højre side under Vedhæftninger. Her finder I Gustavs præsentation fra oplægget om eKurser. Hvis I gerne vil tilmeldes nyhedsbrevet fra eKurser med information om nye kurser, PR-pakker og kampagner, kan I skrive til Gustav på: gustavlm@roskilde.dk I er også meget velkomne til at kontakte Gustav angående muligheden for et tilsvarende oplæg på jeres biblioteker, eller hvis I har spørgsmål eller gode idéer til eKurser.nu.

Hvordan kan vi motivere hinanden til at deltage aktivt i netværket? Netværksmøde den 13.9.2018

Her finder I stikord og noter fra vores arbejde med at udvikle netværket på mødet den 13. september 2018.

Vi arbejde i 4 trin med spørgsmålet: Hvordan kan vi motivere hinanden i CB-området til at deltage aktivt i netværket?

Nogle af idéerne har vi allerede grebet - andre kan vi løbende følge op på!
Sig til, hvis der er noget I er nysgerrige på, hvis I får flere idéer eller hvis der er andet vi skal handle på.

Input til internat den 29.-30. november 2018

I tråden her kan vi dele idéer og ønsker til det kommende internat. Emner, oplægsholdere, noget du selv vil byde ind med, noget du har brug for sparring på. Input fra netværksmøde d. 1. september 2018: Oplæg: Peder Wuth, projektleder Louisiana channel, om den digitale udvikling og trends (Anders, Køge) Mere i dybden med "Vi holder hackerne ude" og fokus på de unge (Monica, Bornhom) Emne: Hvor er vi på vej hen? Fremtidsforskning. Sociologisk vinkel - hvad betyder den digitale transformation for vores adfærd og relationer?


Tilknytning

Modereret gruppe
Tilmeld gruppe

Følgere

Køge Bibliotekerne
Lejre Bibliotek & Arkiv
Holbæk Bibliotek
Kalundborg Bibliotek
Vordingborg Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Stevns Bibliotekerne
Stevns Bibliotekerne
Stevns Bibliotekerne
Sorø Bibliotek
Solrød Bibliotek
Slagelse Bibliotekerne
Slagelse Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Ringsted Bibliotek
Odsherred Bibliotek Og Kulturhuse
Odsherred Bibliotek Og Kulturhuse
Guldborgsund Bibliotekerne
Greve Bibliotek
Greve Bibliotek
Faxe Kommunes Biblioteker
LollandBibliotekerne
Bornholms Biblioteker
Roskilde Bibliotekerne
Solrød Bibliotek
Køge Bibliotekerne
Vordingborg Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Kalundborg Bibliotek
Holbæk Bibliotek
LollandBibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne