Early literacy, førskoleindsats på bibliotekerne - fagligt udviklingsforløb 2017

Early literacy handler om at understøtte børns sprogtilegnelse og nysgerrighed i forhold til at
sætte ord på verdenen. Ved at arbejde målrettet med området, får børn de bedste
forudsætninger for at knække skrive- og læsekoden. Forskning viser, at børns
læringsmæssige succes i 9-10 års alderen peger tilbage på, hvor varieret et sprog og
samtale, de har hørt i 0-3 års alderen. Derfor giver det i et socioøkonomisk perspektiv
mening at understøtte børns sprogtilegnelse fra vugge til skolestart.

Der er gjort mange erfaringer med sprogstimulering på bibliotekerne. Ved at arbejde endnu
mere målrettet og vidensbaseret med området, kan bibliotekerne bidrage ind i et felt, der er
fokus på i den kommunale virkelighed i forhold til læringsplaner i daginstitutioner og i
folkeskolens yngste klassetrin. Det vil sende et stærkt signal til det politiske system om, at
bibliotekerne spiller en betydelig rolle i at give alle børn de bedste muligheder for at klare sig
godt i uddannelsessystemet.

Gennem forløbet vil deltagerne få en større viden om early literacy og kunne bruge den nye
viden i samarbejdet med daginstitutioner og sundhedspersonale, dialogen med forældre på
biblioteket samt aktiviteter rettet mod børnene. Centralbibliotekerne har over de næste 4 år
en national indsats omkring sprogstimulering og relevante erfaringer herfra vil blive
integreret i udviklingsforløbet. Forløbet vil bidrage til, at deltagerne strategisk kan koble
deres faglige kompetencer, bibliotekets rum og faciliteter til aktiviteter for målgruppen.

Indhold
I forløbet vil der være følgende tematiske nedslag, som deltagerne kobler med egne
erfaringer med henblik på at udvikle nye aktiviteter og indsatser:
- Samarbejde med andre faggrupper om sprogstimulering
- Det digitale univers i sprogstimulering
- Analoge læringsaktiviteter og -lege
- Det fysiske rums muligheder i forhold til sprogstimulering
- Tilpasning og videreudvikling af eksisterende koncepter på området

Form
I overskrifter vil indholdet på de fire møder se således ud:
1. møde: Deltagerpræsentation, teoretisk indblik i feltet og begrebsafklaring, deltagernes
best cases på området.

2. møde: Grundlaget for et tværfagligt samarbejde - hvordan bliver bibliotekerne en endnu
mere attraktiv samarbejdspartner på området?

3. møde: Aktiviteter til børn og forældre - hvordan udvikler vi aktiviteter, så det opleves sjovt
og relevant?

4. møde: Biblioteksrummet - hvordan kan der arbejdes med rummet, så det understøtter
sprogstimulering (møde placeres eventuelt på et bibliotek, der har arbejdet med dette)?

Mellem møderne bliver deltagerne stillet mindre opgaver, der peger frem mod næste møde.
Det kunne være at lave observationer i eget bibliotek, at vurdere en app, analysere en
læringsplan fra en børnehave eller andre relevante greb, der understøtter arbejdet med at
videreudvikle bibliotekets indsats på området.

Deltagerforudsætninger
Deltagerne skal have erfaring med målgruppen og et ønske om at udvikle egen og
bibliotekets praksis på område. Deltagerne skal have mulighed for at afsætte tid mellem
møderne til at lave analyser eller udvikle aktiviteter på baggrund af input fra forløbet.

Datoer
1. Møde onsdag d. 6. september
2. Møde onsdag d. 4. oktober
3. Møde onsdag d. 8. november
4. Møde onsdag d. 6. december

Alle møder er heldagsmøder i tidsrummet 9-15.

OBS: tilmelding til forløbet foregår via mail til Bo Steengaard Christensen på bsc@gentofte.dk og man skal deltage 2 personer fra hvert bibliotek. Pris for deltagelse pr bibliotek er 2.000,

Ingen har postet indhold endnu.

Der er ikke nogle indlæg i denne gruppe.

Der er ikke nogle dokumenter i denne gruppe.

Tilknytning

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Mariagerfjord Bibliotekerne
Husum Bibliotek
Syddjurs Bibliotek
Københavns Biblioteker
Egedal Bibliotekerne
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Aabenraa Bibliotekerne
Kalundborg Bibliotek
Hedensted Bibliotekerne
Rudersdal Bibliotekerne
Solrød Bibliotek
Københavns Biblioteker
Fredensborg Bibliotekerne
Helsingør Kommunes Biblioteker
Dragør Bibliotekerne
Københavns Biblioteker
Dragør Bibliotekerne
Nørrebro Park Skole
Albertslund Bibliotek
Albertslund Bibliotek
Solrød Bibliotek
Skive Bibliotek
Københavns Biblioteker
Aarhus Kommunes Biblioteker
Hillerød Bibliotekerne
Rudersdal Bibliotekerne
Brønderslev Bibliotek
Gentofte Bibliotekerne
Biblioteket Frederiksberg
Gentofte Bibliotekerne