Fagligt netværk for erfarne facilitatorer

  • Vil du udfordre dig selv og din facilitatorpraksis?
  • Har du brug for at sparre med andre og dele viden og oplevelser om facilitering?
  • Vil du sammen med andre bakse, ”nørde” og løse faglige dilemmaer og udfordringer?
  • Bliver du inspireret af metoder som containing, involverende processer, udvikling gennem dialog, mødeledelse eller evaluering?
  • Vil du undervises og lære af nogle af Danmarks dygtigste facilitatorer og eksperter?

.....Så er dette netværk designet til at inspirere og udvikle dig som Facilitator sammen med kolleger fra regionen.

Netværket er et åbent netværk, hvilket betyder, at du ikke forpligter dig til at deltage hver gang, 
men kan vurdere din deltagelse ud fra emner og relevans fra gang til gang.

Netværket udbyder fire årlige faglige netværksdage og en afsluttende facilitatorkonference, hvor vi sammen deler ud af de bedste praksisser og cases, vi har fra biblioteksverdenen.

Dagene er lidt længere end normale netværks-/temadage, fordi vi gerne vil have tid til at udvikle os fagligt,
men også give mulighed for at netværke og lære af hinanden på tværs af bibliotekerne. Dagene er et ti timers netværksmøde og varer fra kl. 10.00 - 20.00 inkl. fælles middag.

Centralbiblioteket finansierer indholdet, eksterne oplæg m.m. og tager kun betaling for at sikre et tilskud til forplejningen. Pris pr. seminardag er 500 kr.

Vi har allerede planlagt følgende temaer:

  • Containing, hvordan bygger man den indre kapacitet op som facilitator og evnen til at holde felter og skabe gennembrud og fremdrift i svære situationer? V. Johanne Eriksen, proceskonsulent, konfliktløser og faglig ekspert på procespod’en.
  • Collaborative CO-Inquiry – En samarbejdende ledelsesform. Hvordan involverer man dialogisk og på den måde laver dialogiske og bæredygtige forandringer gennem involvering? v. Bjarne Stark MA HRD, Post grad. Cert in Systematic Leadership.
  • Konceptualisering af storgruppeprocesser og konferencer. Hvordan gør man som facilitator en medarbejdsdag, et fagligt arrangement for borgerne eller en storgruppeproces til et skarp design og koncept, som er mere end begivenheden eller mødet i sig selv? V. Amy Jean Hamilton, kaospilot, ledelseskonsulent og tidligere forstander på Design Højskolen.

Baggrund og formål med netværket:
Roskilde Centralbibliotek har gennem de sidste år haft facilitering som indsatsområde og har derfor kørt flere grunduddannelser i facilitering efterfulgt af specialiseringsforløb.
Formålet med netværket er at samle alle de erfarne facilitatorer, der er i Roskilde Centralbibliotek-regi og skabe et fagligt netværk. I netværket vil vi “nørde” med forskellige fagbegreber, som vil blive præsenteret af eksterne eksperter. Endvidere vil netværket også være et fagligt sparringsrum og et sted for erfarings- og videns udveksling. Vi vil også arbejde med cases fra de enkelte biblioteker.

Der vil i netværket være fokus på den enkelte facilitator og vedkommendes evner til at udvikle sit eget personlige lederskab og på den måde udvikle sin kapacitet som facilitator.

Gry Guldberg fra Emerging vil være gennemgående ansvarlig for netværket.
Gry Guldberg har gennem de sidste 15 år undervist, coachet og udviklet facilitatorer. Hun har desuden udviklet, designet og implementeret store forandringsforløb i forskellige organisationer. Hun arbejder primært med strategi, innovation og facilitering. Hun er tidligere rektor fra Kaospiloterne, business manager i Rambøll Attractor og Mannaz. Hun er BA i Retorik og Spansk og er uddannet professionel coach, konfliktmægler, systemisk projektleder og har lige afsluttet et masterforløb ELM ved Ehama Institute, New Mexico. Gry er co-founder af Emerging. Gry er hoveddesigner af -  og faglig ansvarlig for -  alle Roskilde Centralbiblioteks facilitatoruddannelser. Udvalgte kunder: 3F,Novo Nordisk, COOP, Faaborg-Midtfyn Kommune, Dansk Industri, KL DUF, Slot- og kulturstyrelsen, Roskilde Centralbibliotek, UM, Rambøll, Haldor Topsøe samt forskellige ministerier og kommuner.

Tovholder for netværket er Tina Marie Hove – Roskilde Centralbibliotek tinah@roskilde.dk

Ingen har postet indhold endnu.

Tilknytning

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Helsingør Kommunes Biblioteker
Ringsted Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Albertslund Bibliotek
Vordingborg Bibliotekerne
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Rudersdal Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Hillerød Bibliotekerne
Solrød Bibliotek
Hillerød Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Københavns Biblioteker
Roskilde Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne