Fagligt Udviklingsforløb 2016: Samskabelse (Gentofte)

Fagligt udviklingsforløb efteråret 2016

Borgernes kulturforbrug er under forandring og forventningerne til bibliotekets bidrag til opgaveløsning i kommunerne er i bevægelse. Bibliotekerne er udfordret på fortsat at være relevant for borgerne, og mange har som målsætning at inddrage flere parter – både borgere og andre organisationer i løsningen af kerneopgaven. Et af grebene til at arbejde med dette og samtidig sikre, at biblioteksudviklingen sker i takt med omverdenen og brugernes behov, er samskabelse.

Samskabelsesbegrebet bliver brugt i mange forskellige sammenhænge og med mange forskellige betydninger. Vi vil på forløbet arbejde med, hvordan vi kan forstå samskabelse i en bibliotekskontekst, og hvad det betyder, når biblioteket træder ind i en ligeværdig dialog med borgerne og samarbejder med dem om, at udvikle produkter ingen af paterne ville kunne have lavet hver for sig.

Et centralt element på forløbet vil være, hvordan arbejdet med samskabelse kalder på nye typer af kompetencer hos medarbejderne på bibliotekerne. Traditionelt har biblioteket forstået sig selv som en institution, der stillede services og tilbud til rådighed for borgerne. Hvis det skal lykkes at ’samskabe’, skal medarbejderne indtage en langt mere faciliterende rolle frem for en klassisk ekspertrolle. Det bliver vigtigt at kunne gribe og understøtte samarbejdspartnernes idéer, ligesom det er afgørende at være bevidst om, hvordan vi selv kan bidrage til processen i et samskabelsesforløb. Samskabelse indbyder til at tænke kreativt omkring de metoder, som vi benytter os af i mødet med dem, vi ønsker at samskabe og skabe fællesskab med.

Samskabelse er en proces, hvor de deltagende medvirker til at definerer både problem og handlinger. Eller lidt løsere defineret; en samarbejdspraksis som er til fælles gavn for alle deltagerne. Udviklingsforløbet kunne tale ind i en afdækning og afprøvning af, hvilke metoder skal vi arbejde med for at give borgerne initiativret og deltagelsesret – som giver plads til den gensidige afhængighed, der er et centralt element i samskabelse.

For at skabe de bedst mulige forudsætninger for lykkes med en samskabelsesindsats, er det afgørende at den er koblet til bibliotekets strategi og at bibliotekets ledelse er involveret. Der vil derfor undervejs i forløbet være lagt lokale møder ind, hvor deltagerne hver især sparrer med deres ledelse om retningen på indsatsen. Det er vigtigt at disse møder prioriteres.

Forløb
Udviklingsforløbet fire møder baseres på aktionslæring. Deltagerne, med udgangspunkt i en række konkrete spørgsmål, der er forundringer i forhold til deres egen praksis omkring samskabelse, kan vælge nogle aktioner/handlinger, som gennemføres undervejs i forløbet (som er anderledes end det de plejer at gøre) og via observation og refleksion herefter kan finde frem til en god praksis for samskabelse.

Herigennem skabes både værdi for alle deltagerne på forløbet via faciliteret videndeling, en praksisnær øvelse i de metoder, der understøtter samskabelse, samt en fokusering på det som skal ændres og som fungerer bedst.

Forløbet består således af 4 heldagsmøder, og mellem møderne skal deltagerne prioritere tid til at arbejde med de udvalgte handlinger i egen praksis.

Ingen har postet indhold endnu.

Der er ikke nogle indlæg i denne gruppe.

Der er ikke nogle dokumenter i denne gruppe.

Tilknytning

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Emner

Følgere

Tårnby Kommunebiblioteker
Egedal Bibliotekerne
Helsingør Kommunes Biblioteker
Tårnby Kommunebiblioteker
Gentofte Bibliotekerne