Fagligt Udviklingsforum: Biblioteket som Kulturhus?

Folkebiblioteket som kulturhus betyder øget samspil med andre, et bredere tilbud og at
folkebiblioteket i større udstrækning bliver arena for kulturelle aktiviteter.
Dette udviklingsfora henvender sig til de ledere, mellemledere eller nøglepersoner der arbejder
med at transformere biblioteket til kulturhus eller skærpe bibliotekets kulturprofil.
Udviklingsforummets omdrejningspunkt baseres på de udfordringer som deltagerne byder ind
med. Vi skal desuden berøre emner der går på tværs af de lokale udfordringer. Det kunne være:


● hvad er et kulturhus og hvad er bibliotekets kulturhus?
● ledelse og strategiudvikling
● formulering og realisering af kulturhusidéen
● medarbejdernes og borgernes kompetencer

Deltagerne bliver klædt på til at arbejde med temaerne derhjemme ift. proces, organisation og
ledelse. Deltagerne bliver i forløbet konkrete på hvordan kulturhuset skal realiseres.
Vi skal arbejde med temaet vha. forskellige metoder. Der kan arrangeres både studiebesøg og
oplæg fra eksterne ressourcepersoner, men med vægt på eget arbejde samt netværk på
møderne.


Tilknytning

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Skive Bibliotek
Bornholms Biblioteker
Helsingør Kommunes Biblioteker
Gentofte Bibliotekerne
Hvidovre Bibliotekerne
Høje-Taastrup Kommunes Biblioteker
Gentofte Bibliotekerne
Rudersdal Bibliotekerne
Rudersdal Bibliotekerne
Glostrup Bibliotek
Egedal Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne