Fagligt Udviklingsforum: Differentieret Service

At arbejde med Differentieret Service betyder at se sine serviceydelser ud fra et borgerperspektiv eller rettere forskellige borgerperspektiver. Dermed også at opfatte ydelserne som noget der skal formes, tilpasses og ikke mindst løftes i overensstemmelse med de ønsker, behov og forventninger borgerne måtte have. Differentieret service kalder således på fleksible løsninger, smidighed i afviklingen og stor opmærksomhed på resurseanvendelse og kompetencer.

Differentieret service handler desuden om at udfordre princippet om ensartet betjening til alle borgergrupper, og yderlige skærpe opmærksomheden på at arbejde med prioriteringer og strategiske indsatser.

I det faglige udviklingsforum er målet at komme omkring disse udfordringer, og således sætte bibliotekerne i stand til i endnu højere grad at målrette og skalere sine servicetilbud til borgernes differentierede behov.

 


Tilknytning

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Hillerød Bibliotekerne
Københavns Biblioteker
Københavns Biblioteker
Fredensborg Bibliotekerne
Københavns Biblioteker
Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne
DDB
Odense Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne