Fagligt Udviklingsforum: Nytænkning af Vagtbegrebet II

For at kunne deltage i dette faglige Udviklingsforum er det en forudsætning, at biblioteket
har deltaget på udviklingsforummet: ”Nytænkning af vagtbegrebet” i efteråret 2012, og har
udarbejdet en handlingsplan, der beskriver hvordan vagten skal nytænkes og forandres på eget
bibliotek.
Formålet med udviklingsforløbet er at understøtte implementeringen af de konkrete
handleplaner. At gå fra tanker og ønsker om nye handlinger i forhold til nytænkning af
vagtbegrebet, til implementering og forankring af de konkrete handlinger og organisatoriske
forandringer på eget bibliotek.
Det er derfor en forudsætning, at deltagerne medbringer en handleplan, hvor bibliotekets nye
mindset vedrørende vagtbegrebet er forsøgt formuleret i konkrete implementerbare handlinger,
og sammenhængen handlingerne imellem er skitseret.

Form
Udviklingsforummet strækker sig over hele 2013 med fire møder i alt, fordelt med et møde pr.
kvartal. Dette er i erkendelse af, at implementering af et nyt mindset i forhold til vagttænkningen
og den dertil hørende organisatoriske udvikling tager tid, hvis forandringen skal forankres i hele
organisationen.  
Arbejdsmetoden i udviklingsforløbet vil være præget af aktionslæring. Dvs. at de deltagende
biblioteker med afsæt i deres konkrete handleplaner, fra gang til gang udvælger handlinger,
som de forpligter sig til at implementere mellem møderne.
Tanken er, at bibliotekerne i tiden mellem møderne kommer gennem en læringscyklus i egen
organisation, der begynder med implementering af den konkrete handling og iværksættelse af
de aktioner, som de formulerede handlinger kalder på. Dernæst en iagttagelse og refleksion
i forhold til de ændringer implementeringen af den konkrete handling afstedkommer i
organisationen. Og sidst men ikke mindst stillingtagen til, hvorvidt den nye situation kalder på
nye handlinger.  


Der er ikke nogle indlæg i denne gruppe.


Tilknytning

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Helsingør Kommunes Biblioteker
Gladsaxe Bibliotekerne
Ishøj Bibliotek
Halsnæs Kommune Bibliotekerne
Hillerød Bibliotekerne
Fredensborg Bibliotekerne
Fredensborg Bibliotekerne
Frederikssund Bibliotekerne
Hillerød Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne