Fagligt Udviklingsforum - Samarbejde mellem skoler og biblioteker

Forløbet har til formål at bidrage til intern afklaring i forhold til skolesamarbejde hos de deltagende biblioteker. FUF’en fokuserer på hvordan biblioteket ud fra den lokale kontekst og ressourcer i biblioteket kan etablere et samarbejde med skoler i kommunen. Deltagerne bliver introduceret til skolereformens indhold og folkeskolen anno 2014. De bliver introduceret til forskellige metoder til ideudvikling med udgangspunkt i målsætningerne i skolereformen og kortlægning af ressourcer internt og eksternt.
 
 
FUF’en har til sigte at støtte bibliotekernes proces frem mod at etablere samarbejde og udvikle initiativer til eller i samarbejde med skolerne, med henblik på at kunne indgå i undervisningen eller tilbyde aktiviteter i skoleåret 2015/2016. Det er således ikke en forudsætning at have et konkret samarbejde i hus eller et konkret projekt for at få udbytte af forløbet, da forløbet har til formål at bidrage til den afklaring, der går forud for formulering af konkrete projekter og samarbejder.