Formidling uden udlån

Velkommen til Det Faglige UdviklingsForløb "Formidling uden Udlån".

 

Datoerne for forløbet 4 møder er fastlagt til:

 

1. møde den 25. februar
2. møde den 19. marts
3. møde den 16. april
4. møde den 15. maj

Alle dage i tidsrummet kl. 9 -15. 

Der tilbydes desuden et 5. møde med fokus på videndeling og sparring den 11. juni kl. 9-12

 

Formidling uden udlån

Gennem mange år har udlån af materialer været omdrejningspunktet for bibliotekernes
virksomhed. Det er her, man har kunnet aflæse omsætningen, og det er omkring udlånet og
udlånssituationen, at vejledning, betjening og dialog med borgerne primært er foregået. Der har
således været en aflæselig transaktion som grundlag for at dokumentere, hvad bibliotekernes
ydelser er. Både i forbindelse med det daglige virke og i forhold til omverdenen.
Mange transaktioner sker imidlertid i dag uden, at bibliotekspersonalet er i direkte dialog med
borgerne. Dialogen med borgerne skal derfor bygge på noget andet. Det er mange biblioteker
allerede godt i gang med at give bud på, men hvordan kan man grundlæggende arbejde med,
at transformere dialogen i det transaktionelle bibliotek til de udfordringer dagens biblioteker står
overfor?
I dette udviklingsforum vil deltagerne få til opgave at udarbejde en sammenfatning af
problemstillingerne i en projektmodning, der har til formål at sætte drøftelser og forsøg i gang
i eget bibliotek. Man skal således ikke medbringe en egen færdigformuleret udfordring, da vi i
udviklingsforummet arbejder med den fælles udfordring “Formidling uden udlån”.

Vi vil bl.a. arbejde med at beskrive følgende problematikker:

● Biblioteket her og nu - Hvad er det?
● Hvad er bibliotekets (nye) kerneydelse?
● Gamle og nye roller - modsætning eller samspil?
● Hvad forstår vi ved formidling i det nye bibliotek - formidling set fra et organisatorisk og
et brugerrettet perspektiv?

Formen vil være en kombination af metodiske oplæg, inspirationsoplæg med særlig vægt lagt
på eget arbejde samt netværk på møderne.

 

 

 

 

 

 

 

 


Tilknytning

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Fredericia Bibliotek
Biblioteket Frederiksberg
Rudersdal Bibliotekerne
Tårnby Kommunebiblioteker
Vallensbæk Bibliotek
Herlev Bibliotek
Gladsaxe Bibliotekerne
Gladsaxe Bibliotekerne
Frederikssund Bibliotekerne
Biblioteket Frederiksberg
Rudersdal Bibliotekerne
Hillerød Bibliotekerne
Tårnby Kommunebiblioteker
Glostrup Bibliotek
Halsnæs Kommune Bibliotekerne
Furesø Bibliotek
Gladsaxe Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne