Organisationsforløb: Digital transformation i bibliotekerne

Velkommen til Centralbibliotekernes organisationsforløb: Digital transformation i bibliotekerne. Forløbet blev udbudt første gang i marts 2019, med deltagelse af 20 biblioteker fordelt over hele landet, og til oktober 2019 gentager vi forløbet. For yderligere info og tilmelding ser her.

Forløbet er resultatet af projektet ”Organisationsforløb om Digital Transformation” under det nationale indsatsområde Digital Transformation, der løber i 2018 og 2019, hvor de 6 Centralbiblioteker i fællesskab sætter fokus på digital transformation i bibliotekerne, for yderligere info om indsatsområdet se her.

Baggrund
Den digitale transformation medfører en række markante forandringer i samfundet, på arbejdsmarkedet, i virksomheder og i organisationer – og derfor også i bibliotekerne. Det stiller nye krav til, hvad organisationer skal evne, og alle biblioteker står over for en stor opgave med at sikre samspillet mellem den teknologiske udvikling og bibliotekets udvikling. 

Det er med dette afsæt, at Centralbibliotekerne udbyder organisationsforløbet og har afholdt to seminarer om “Ledelse af digital transformation” i 2017 og 2018.

Forløbet er udviklet i tæt samarbejde med Digitaliseringsinstituttet  og Ampersand Associates

Formål og format
Formålet med forløbet “Digital transformation i bibliotekerne” er at bidrage til det enkelte biblioteks konkrete arbejde med digital transformation, og derigennem styrke og udvikle bibliotekernes digitale kompetencer og muligheder for at realisere konkrete indsatser.

Udgangspunktet for deltagelse i organisationsforløbet er en case, der defineres lokalt, så arbejdet med at løfte det digitale mindset i organisationen forankres i praksis og konkrete handlinger.

Organisationsforløbet adskiller sig markant fra mere traditionelle kursusforløb, da undervisningen udelukkende baserer sig på e-læring. Det gør forløbet meget fleksibelt, da modulerne kan tilgås på biblioteket, når det passer bedst i planlægningen. Til gengæld fordrer det, at deltagerne tager et stort ansvar for egen læring. E-læringen står ikke alene, da en stor del af forløbet udgøres af det konkrete arbejde med casen i egen praksis. Det sætter en væsentlig præmis for ledelsen, der skal sikre rammesætning, facilitering og motivation gennem forløbet i en travl hverdag på biblioteket.

Det er bibliotekets leder, der har ansvaret for at tilrettelægge forløbet, samt at sikre fremdrift og  resultater.

Indhold og organisering
Online-forløbet er modulopbygget og tager afsæt i det enkelte biblioteks eget digitale transformationsbehov. Det består af fire videodrevne moduler:

  • Basismodul om digital transformation

  • Analyse af det digitale landskab

  • Den digitale brugeroplevelse

  • Digitale partnerskaber

For uddybning af indholdet i de fire moduler ser her (i afsnittet: "Indhold og organisering").

Hvert modul indeholder, ud over videoer, forskellige opgaver, refleksionsspørgsmål og konkrete værktøjer, der understøtter arbejdet med digital transformation. Modulerne afvikles lokalt og tilpasses den case, som biblioteket vælger at arbejde med. 

Foruden de fire moduler indgår også en separat leder-del, der har til formål at understøtte den ledelsesmæssige refleksion og introducere en række værktøjer, der kan anvendes i ledelsen af den ønskede udvikling af både mindset og adfærd, samt hjælpe til at skabe en vision og struktur for bibliotekets digitale transformation.

Forløbet understøttes af en CB-guide, der hjælper lederne på de deltagende biblioteker med at navigere igennem forløbet. CB-guidens rolle er at bygge bro mellem modulerne og biblioteket ved at bidrage med indblik i modulernes indhold samt medvirke til at kvalificere casen og sparre med lederne i tilrettelæggelsen af processen.


Yderligere information gives ved henvendelse til:

Jeanne Nørreskov Karup, Gentofte Centralbibliotek på mail: jnka@gentofte.dk
Anne Iversen, Roskilde Centralbibliotek på mail:  anneiv@roskilde.dk
Anne Mette Pedersen, Aalborg Centralbibliotek på mail: AnneMette.Pedersen@aalborg.dk

 

 


Organisationsforløbet nu tilgængeligt;

Ovenpå et særdeles vellykket ledelsesseminar i Middelfart med Digitaliseringsinstituttet har centralbibliotekerne nu lanceret det efterhånden meget omtalte organisationsforløb.
Man tilmelder sig forløbet som bibliotek og ikke som enkeltperson. Dvs. at det er bibliotekets leder, der tilmelder hele biblioteket. Forløbets basismodul skal sikre fælles begrebsapparat og grundforståelse hos både ledere og medarbejdere.

For at understøtte nærvær og lokal forankring tager hvert bibliotek udgangspunkt i en lokal case, der praksisrettes mod eget hus/område.

Opdatering på projektarbejde

Kære alle,

Hermed en opdatering vedr. projektet.

Projektgruppen arbejder på nuværende tidspunkt med rammer og indhold for det organisationsforløb, der skal udbydes.

Vi arbejder på flere spændende tiltag og ideer og glæder os meget til at præsentere noget for jer i starten af november.

”Bibliotekerne skaber...

”Bibliotekerne skaber nytænkende digitale løsninger for og med borgerne med afsæt i bibliotekets kerneområder og en fælles forståelse af den digitale udvikling som en væsentlig faktor i forbindelse med oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

Bibliotekerne understøtter og løfter borgernes digitale dannelse og teknologiske forståelse med ny viden, grænsesøgende nysgerrighed og smittende kreativitet”.

Således står det skrevet i det netop lancerede (og vedhæftede) visionspapir, der er skrevet med afsæt i digital transformation i bibliotekssektoren.

Mens sommeren er over os;.....

Mens sommeren er over os;

...

Mens græsset gulner og badevandstemperaturerne stiger, så arbejder projektgruppen videre med de mange spændende input, vi har fået indsamlet over de seneste måneder.

Jeg vil derfor gerne skitsere - ganske kort - for hvad der kommer til at ske den næste måneds tid.

Visionspapiret mangler de sidste grafiske opdateringer, før det er klart til at blive offentliggjort - dette kommer også til at ske via nærværende gruppe.


Organisationsforløbet nu tilgængeligt;

Ovenpå et særdeles vellykket ledelsesseminar i Middelfart med Digitaliseringsinstituttet har centralbibliotekerne nu lanceret det efterhånden meget omtalte organisationsforløb.
Man tilmelder sig forløbet som bibliotek og ikke som enkeltperson. Dvs. at det er bibliotekets leder, der tilmelder hele biblioteket. Forløbets basismodul skal sikre fælles begrebsapparat og grundforståelse hos både ledere og medarbejdere.

For at understøtte nærvær og lokal forankring tager hvert bibliotek udgangspunkt i en lokal case, der praksisrettes mod eget hus/område.

Opdatering på projektarbejde

Kære alle,

Hermed en opdatering vedr. projektet.

Projektgruppen arbejder på nuværende tidspunkt med rammer og indhold for det organisationsforløb, der skal udbydes.

Vi arbejder på flere spændende tiltag og ideer og glæder os meget til at præsentere noget for jer i starten af november.

”Bibliotekerne skaber...

”Bibliotekerne skaber nytænkende digitale løsninger for og med borgerne med afsæt i bibliotekets kerneområder og en fælles forståelse af den digitale udvikling som en væsentlig faktor i forbindelse med oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

Bibliotekerne understøtter og løfter borgernes digitale dannelse og teknologiske forståelse med ny viden, grænsesøgende nysgerrighed og smittende kreativitet”.

Således står det skrevet i det netop lancerede (og vedhæftede) visionspapir, der er skrevet med afsæt i digital transformation i bibliotekssektoren.

Mens sommeren er over os;.....

Mens sommeren er over os;

...

Mens græsset gulner og badevandstemperaturerne stiger, så arbejder projektgruppen videre med de mange spændende input, vi har fået indsamlet over de seneste måneder.

Jeg vil derfor gerne skitsere - ganske kort - for hvad der kommer til at ske den næste måneds tid.

Visionspapiret mangler de sidste grafiske opdateringer, før det er klart til at blive offentliggjort - dette kommer også til at ske via nærværende gruppe.


Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Gentofte Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Hvidovre Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Rebild Kommunes Biblioteker
Thisted Bibliotek
Bornholms Biblioteker
Aalborg Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne
Ringsted Bibliotek
Guldborgsund Bibliotekerne
Aarhus Kommunes Biblioteker
Københavns Biblioteker
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne
Fredericia Bibliotek
Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne
Hjørring Bibliotekerne
Guldborgsund Bibliotekerne
Kolding Bibliotekerne
Fredericia Bibliotek
Varde Bibliotek
Assens Bibliotekerne
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Rudersdal Bibliotekerne
Rudersdal Bibliotekerne
Favrskov Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne
Brønderslev Bibliotek
Gentofte Bibliotekerne
Viborg Bibliotekerne
Allerød Biblioteker
Skive Bibliotek
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Aalborg Bibliotekerne
Frederikssund Bibliotekerne
Lemvig Bibliotek
Aalborg Bibliotekerne
Sorø Bibliotek
Varde Bibliotek
Vesthimmerlands Biblioteker
Norddjurs Biblioteker
Morsø Folkebibliotek
Vejle Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Fredericia Bibliotek
Horsens Bibliotek
Randers Bibliotek
Biblioteket Frederiksberg
Frederikssund Bibliotekerne
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Odense Bibliotekerne
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Odense Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne
Billund Bibliotekerne
Aabenraa Bibliotekerne
Brønderslev Bibliotek
Middelfart Bibliotek
Odense Bibliotekerne
Lemvig Bibliotek
Kolding Bibliotekerne
Langeland Bibliotek
Struer Bibliotek
Biblioteket Frederiksberg
Varde Bibliotek
Københavns Biblioteker
Tønder Kommunes Biblioteker
Tønder Kommunes Biblioteker
Stevns Bibliotekerne
Solrød Bibliotek
Allerød Biblioteker
Ishøj Bibliotek
Mariagerfjord Bibliotekerne
Skive Bibliotek
Kolding Bibliotekerne
Silkeborg Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Ikast-Brande Bibliotek
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne
Varde Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne
Slagelse Bibliotekerne
Guldborgsund Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne