Projektet: Organisationsforløb i Digital Transformation

Centralbibliotekerne har sammen med Slots- og Kulturstyrelsen igangsat et nationalt indsatsområde med temaet ”Den digitale transformation”, hvor målet er at styrke og udvikle bibliotekernes indsats over en 2-årig periode. Se her https://centralbibliotek.dk/groups/digital-transformation-%E2%80%93-nationalt-indsatsomr%C3%A5de-2018-2019

Indsatsen er blevet igangsat i 2018 med et udviklingsprojekt ”Organisationsforløb i digital transformation”, hvor der blev lavet et overordnet analyse- og visionsarbejde i foråret 2018.

På grundlag af dette er der blevet udviklet et organisationsforløb med videndelings- og kompetenceudviklingskoncepter for både ledere og medarbejdere. Forløbet er modulopbygget og tager afsæt i det enkelte biblioteks eget digitale transformationsbehov og – målsætninger i arbejdet med at udvikle organisatorisk mindset på området.

Forløbet består af videobaserede moduler, der præsenterer metoder og værktøjer, som understøtter arbejdet med digital transformation. Modulerne afvikles lokalt og tilpasses efter valgt case. Det sikrer størst fleksibilitet og mulighed for at deltage, uanset biblioteksstørrelse og geografisk placering. Forløbet understøttes af uddannede CB-guider, der hjælper bibliotekerne gennem forløbet.

Der er tilmeldt 20 biblioteker til organisationsforløbet, der udrulles i alle CB-områder fra 1. kvartal 2019. Der er p.t. 10 biblioteker på venteliste til næste forløb.


Organisationsforløbet nu tilgængeligt;

Ovenpå et særdeles vellykket ledelsesseminar i Middelfart med Digitaliseringsinstituttet har centralbibliotekerne nu lanceret det efterhånden meget omtalte organisationsforløb.
Man tilmelder sig forløbet som bibliotek og ikke som enkeltperson. Dvs. at det er bibliotekets leder, der tilmelder hele biblioteket. Forløbets basismodul skal sikre fælles begrebsapparat og grundforståelse hos både ledere og medarbejdere.

For at understøtte nærvær og lokal forankring tager hvert bibliotek udgangspunkt i en lokal case, der praksisrettes mod eget hus/område.

Opdatering på projektarbejde

Kære alle,

Hermed en opdatering vedr. projektet.

Projektgruppen arbejder på nuværende tidspunkt med rammer og indhold for det organisationsforløb, der skal udbydes.

Vi arbejder på flere spændende tiltag og ideer og glæder os meget til at præsentere noget for jer i starten af november.

”Bibliotekerne skaber...

”Bibliotekerne skaber nytænkende digitale løsninger for og med borgerne med afsæt i bibliotekets kerneområder og en fælles forståelse af den digitale udvikling som en væsentlig faktor i forbindelse med oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

Bibliotekerne understøtter og løfter borgernes digitale dannelse og teknologiske forståelse med ny viden, grænsesøgende nysgerrighed og smittende kreativitet”.

Således står det skrevet i det netop lancerede (og vedhæftede) visionspapir, der er skrevet med afsæt i digital transformation i bibliotekssektoren.

Mens sommeren er over os;.....

Mens sommeren er over os;

...

Mens græsset gulner og badevandstemperaturerne stiger, så arbejder projektgruppen videre med de mange spændende input, vi har fået indsamlet over de seneste måneder.

Jeg vil derfor gerne skitsere - ganske kort - for hvad der kommer til at ske den næste måneds tid.

Visionspapiret mangler de sidste grafiske opdateringer, før det er klart til at blive offentliggjort - dette kommer også til at ske via nærværende gruppe.


Organisationsforløbet nu tilgængeligt;

Ovenpå et særdeles vellykket ledelsesseminar i Middelfart med Digitaliseringsinstituttet har centralbibliotekerne nu lanceret det efterhånden meget omtalte organisationsforløb.
Man tilmelder sig forløbet som bibliotek og ikke som enkeltperson. Dvs. at det er bibliotekets leder, der tilmelder hele biblioteket. Forløbets basismodul skal sikre fælles begrebsapparat og grundforståelse hos både ledere og medarbejdere.

For at understøtte nærvær og lokal forankring tager hvert bibliotek udgangspunkt i en lokal case, der praksisrettes mod eget hus/område.

Opdatering på projektarbejde

Kære alle,

Hermed en opdatering vedr. projektet.

Projektgruppen arbejder på nuværende tidspunkt med rammer og indhold for det organisationsforløb, der skal udbydes.

Vi arbejder på flere spændende tiltag og ideer og glæder os meget til at præsentere noget for jer i starten af november.

”Bibliotekerne skaber...

”Bibliotekerne skaber nytænkende digitale løsninger for og med borgerne med afsæt i bibliotekets kerneområder og en fælles forståelse af den digitale udvikling som en væsentlig faktor i forbindelse med oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet.

Bibliotekerne understøtter og løfter borgernes digitale dannelse og teknologiske forståelse med ny viden, grænsesøgende nysgerrighed og smittende kreativitet”.

Således står det skrevet i det netop lancerede (og vedhæftede) visionspapir, der er skrevet med afsæt i digital transformation i bibliotekssektoren.

Mens sommeren er over os;.....

Mens sommeren er over os;

...

Mens græsset gulner og badevandstemperaturerne stiger, så arbejder projektgruppen videre med de mange spændende input, vi har fået indsamlet over de seneste måneder.

Jeg vil derfor gerne skitsere - ganske kort - for hvad der kommer til at ske den næste måneds tid.

Visionspapiret mangler de sidste grafiske opdateringer, før det er klart til at blive offentliggjort - dette kommer også til at ske via nærværende gruppe.


Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Roskilde Bibliotekerne
Hvidovre Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Rebild Kommunes Biblioteker
Thisted Bibliotek
Bornholms Biblioteker
Aalborg Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne
Ringsted Bibliotek
Guldborgsund Bibliotekerne
Aarhus Kommunes Biblioteker
Københavns Biblioteker
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne
Fredericia Bibliotek
Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne
Hjørring Bibliotekerne
Guldborgsund Bibliotekerne
Kolding Bibliotekerne
Fredericia Bibliotek
Varde Bibliotek
Assens Bibliotekerne
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Rudersdal Bibliotekerne
Rudersdal Bibliotekerne
Favrskov Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne
Brønderslev Bibliotek
Gentofte Bibliotekerne
Viborg Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne
Allerød Biblioteker
Skive Bibliotek
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Aalborg Bibliotekerne
Frederikssund Bibliotekerne
Lemvig Bibliotek
Aalborg Bibliotekerne
Sorø Bibliotek
Varde Bibliotek
Vesthimmerlands Biblioteker
Norddjurs Biblioteker
Morsø Folkebibliotek
Vejle Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Gentofte Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Fredericia Bibliotek
Horsens Bibliotek
Randers Bibliotek
Biblioteket Frederiksberg
Frederikssund Bibliotekerne
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Odense Bibliotekerne
Næstved Bibliotek Og Borgerservice
Odense Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne
Billund Bibliotekerne
Aabenraa Bibliotekerne
Brønderslev Bibliotek
Middelfart Bibliotek
Odense Bibliotekerne
Lemvig Bibliotek
Kolding Bibliotekerne
Langeland Bibliotek
Struer Bibliotek
Biblioteket Frederiksberg
Varde Bibliotek
Københavns Biblioteker
Tønder Kommunes Biblioteker
Tønder Kommunes Biblioteker
Stevns Bibliotekerne
Solrød Bibliotek
Allerød Biblioteker
Ishøj Bibliotek
Mariagerfjord Bibliotekerne
Skive Bibliotek
Kolding Bibliotekerne
Silkeborg Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Ikast-Brande Bibliotek
Esbjerg Kommunes Biblioteker
Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne
Varde Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne
Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne
Slagelse Bibliotekerne
Guldborgsund Bibliotekerne
Roskilde Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne