National Kompetenceudvikling

OM NETVÆRKET Kompetenceudvikling i 6 centralbiblioteksnetværk er et landsdækkende samarbejde med fokus på kompetenceudvikling af bibliotekspersonale.

Pejlemærker for fremtidens folkebibliotek Det fælles nationale indsatsområde for 2016 var en stor konference med fokus på strategiarbejde for medarbejdere

Digital ledelse og Rummet I 2015 blev der sat fokus på den digitale udvikling og den betydning det har, at ledelsen har fokus på området. Et andet fokusområde var Rummet, hvor Styrelsen og Modelprogrammet blev iscenesat.

Procesfacilitator Det nationale indsatsområde for kompetenceudvikling i 2012 bliver uddannelse af mellem 25 og 42 biblioteksansatte til procesfacilitatorer. Vil du læse mere om uddannelsen så klik her

Professionel Udvikling Det nationale indsatsområde for kompetenceudvikling i 2011 var professionel udvikling af Biblioteksmedarbejdernes relationelle kompetencer. 89 medarbejdere fra så mange biblioteker som muligt gennemgik et forløb på 5 dage. Vil du læse mere om denne uddannelse, så klik her

Kulturtrænere Det nationale indsatsområde for 2009 og 2010 var Kulturtræneruddannelsen. Kulturtrænerne har i 2010 og 2011 videreformidlet deres viden på forskellig vis. Se oversigt her

Borger.dk Det nationale indsatsområde for 2008 var borger.dk. Som en del af den samarbejdsaftale, der er indgået mellem Stryelsen for Bibliotek og Medier, bibliotekerne og Digitaliseringsstyrelsen blev der uddannet en borger.dk-kontatperson i alle landets kommuner. Kontaktpersonerne arbejder med information om borger.dk og undervisning af kolleger og borgere. Der er behov for en løbende fastholdelse og videreudvikling af kommunernes kontatpersoner.

Vil du til gruppen for Digitale Kontaktpersoner og Lær Mere, så klik her

ORGANISERING AF NETVÆRKET Netværkets indsats organiseres i samarbejde mellem de seks biblioteker i Gentofte, Roskilde, Odense, Vejle, Herning og Aalborg, der fungerer som tovholdere, samt Styrelsen for Bibliotek og Medier.

TOVHOLDERNE I DE SEKS CENTRALBIBLIOTEKSREGIONER: Region Hovedstaden Gentofte Bibliotekerne Jeanne Nørreskov Karup Telefon: 39 98 58 58 Email: jnka@gentofte.dk

Region Sjælland og Bornholm Roskilde Bibliotekerne Christine Bruun  Telefon: 29 36 95 54  Email: christinebru@roskilde.dk

Region Syddanmark - Fyn Odense Bibliotekerne Nina Thorsted Petersen Telefon: 51482409 Email: ntp@odense.dk

Region Syddanmark - Sydjylland Vejle Bibliotekerne Judith Benz Therkelsen Telefon: 40 42 89 27 Email: jbt@vejlebib.dk

Region Midtjylland Herning Bibliotekerne Lene G. Schrøder Telefon: 24 80 07 21 Email: bible@herning.dk

Region Nordjylland Aalborg Bibliotekerne Anne-Mette Pedersen Telefon: 99 31 43 65 Email: ampe-kultur@aalborg.dk

Der er ikke nogle indlæg i denne gruppe.

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Vejle Bibliotekerne
Randers Bibliotek
Syddjurs Bibliotek
Lemvig Bibliotek
Roskilde Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne
Aalborg Bibliotekerne
Herning Bibliotekerne