Vejle og Odense CB: Brug Data og Statistik smartere

 

Region Syddanmark Vejle- og Odense Centralbiblioteker

Der laves mange undersøgelser i biblioteksverdenen i disse år, og der kommer hele tiden flere til. Med flere tal, større datamængde og kvalitative undersøgelser, følger behovet for at arbejde med resultaterne, så vi får skabt de bedste biblioteker for vores brugere. Det sætter dette netværk fokus på.

Formål med netværket
At arbejde med, hvordan vi kan bruge de mange undersøgelser og data, vi har til rådighed, sætte dem sammen på nye måder, så vi får et godt grundlag for at udvikle de bedste biblioteker for borgerne. Målet er at opbygge kompetencer og sprede erfaringer på feltet mellem bibliotekerne og på tværs af størrelse, geografi og muligheder.

Indhold
Vi vil arbejde med følgende emner, men flere kan komme til:
• Brugeroplevet kvalitet
• Brugerundersøgelser, ikke-brugerundersøgelse
• Besøgstal og anden statistik fra bibliotekssystemet
• Webstatistik
• Data fra Danmarks Statistik
• Kommunale nøgletal
• Kvalitative metoder og undersøgelser
• Hvor det giver mening vil vi også inddrage effektmåling og dokumentationsværktøjet BibDok

Målgruppe
Biblioteksansatte i regionen, der arbejder med området data og statistik eller ønsker at gøre det. Netværket dækker både Odense og Vejle Centralbiblioteker.

Møde- og arbejdsform
Et åbent netværk med 1-2 møder årligt. Det er muligt at deltage i enkelte eller alle møder.
Møderne holdes fortrinsvis i Vejle eller Odense.
Der vil være oplæg, hver gang vi mødes. Oplæggene kan være interne, fra andre dele af biblioteksverdenen, men kan også være inspiration fra andre aktører på kulturområdet.
Sparring og erfaringsudveksling er et fast punkt på hvert møde.
Vi vil løbende arbejde på formen og bygge på undervejs.

Tovholder for netværket er Maria Graversen, teamleder for Biblioteksrum & Service på Vejle Bibliotekerne.
Kontakt: mg@vejlebib.dk

 


Inspiration: Nyt projekt, der skal gøre det muligt at producere mere aktuelle data ved at bruge kunstig intelligens

Kunstig intelligens skal højne aktualiteten af data

Som en del af regeringens nationale strategi for kunstig intelligens skal Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering gennemføre et projekt, der skal gøre det muligt at producere mere aktuelle data ved at bruge kunstig intelligens

Læs nyheden på hjemmesiden: http://sdfe.dk/data-skaber-vaerdi/nyheder/nyhedsarkiv/2019/mar/kunstig-i...

Ide til temadag

Hej. Jeg kom til at tænke på om vi i bibliotekerne kan bruge business intelligence visualiseringsværktøj som Salesforce og Microsoft Power BI som værktøj til at samle statistik fra forskellige kilder og få et visuelt overblik over de mange data.

Det kan f.eks. tænkes, at vi kan samle statistik fra fbs, webtrekk, besøgstal og andet godt i én og samme visuelle præsentation?

Se mere om Power BI: https://powerbi.microsoft.com/en-us/

Måske er det en ide til en temadag eller punkt på et kommende møde?

Tilknytning

Kommende arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Følgere

Vejle Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Biblioteket Sønderborg
Middelfart Bibliotek
Odense Bibliotekerne
Odense Bibliotekerne
Kolding Bibliotekerne
Fredericia Bibliotek
Vejle Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne
Fredericia Bibliotek
Billund Bibliotekerne
Fredericia Bibliotek
Odense Bibliotekerne
Vejle Bibliotekerne